Raport.

FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP SA (7/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Financial Assets Management Group S.A. w dniu 6 marca 2018 roku

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Zarząd Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 6 marca 2018 roku wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich posiadanych akcji, wskazaniem ich procentowego udziału na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej licznie głosów.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów
  na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki,
  zwołanym na dzień 6 marca 2018 roku
  W Nad zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Financial Assets Management Group S.A.
  („Spółka ”), które zostało zwołane na dzień 6 marca 2018 roku („NWZ ”), uczestniczyli
  następujący akc jonariusze, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym
  NWZ:
  I. Baltic Bridge Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000045531):
  1) liczba posiadanych akcji:
  10.370.081 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt jeden) sztuk
  akcji Spółki;
  2) liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji:
  10.370.081 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt jeden)
  głosów z akcji Spółki;
  3) proc entowy udział w liczbie głosów na NWZ:
  100% (sto procent) głosów na NWZ;
  4) procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce:
  32,8% (trzydzieści dwa i osiem dziesiątych proce nta) w ogólnej liczbie głosów
  w Spółce.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Financial Assets Management Group SA
ISIN:PLTHP0000011
NIP:5262725362
EKD: 62.01 działalność związana z oprogramowaniem
Adres: ul. Naruszewicz 24/101 02-627 Warszawa
Telefon:+48 22 3973300
www:www.psgsa.pl
Kalendarium raportów
2020-04-30Raport roczny
2020-06-01Raport za I kwartał
2020-09-30Raport półroczny
2020-11-30Raport za III kwartał
Komentarze o spółce FINANCIAL ASSETS M...
2017-12-06 10:11:29
DB
SPÓŁKA OD LAT ROZCZAROWUJE SWOICH AKCJONARIUSZY KURS AKCJI WCIĄŻ SZUKA DNA MIEJMY NADZIEJĘ ŻĘ NAJGORSZE JUZ ZA NAMI
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649