Raport.

FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP SA (5/2018) Istotna transakcja

Zarząd Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent zawarł umowę sprzedaży, na podstawie której Emitent nabył prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie, w dzielnicy Śródmieście, o łącznej powierzchni 3,4 tys. metrów kwadratowych. Ustalona cena sprzedaży wyniosła 20.295.000,00 złotych brutto, z czego kwota 16.500.000,00 złotych została zapłacona przed zawarciem umowy, natomiast pozostała cześć ceny zostanie zapłacona najpóźniej w terminie do dnia 30 czerwca 2018 roku.
Strony Umowy wykonanie wzajemnych obowiązków, co do wydania nieruchomości oraz co do zapłaty pozostałej części ceny, poddały egzekucji stosownie do treści art. 777 § 1 pkt 4) Kodeksu postępowania cywilnego. Umowa nie zawiera postanowień w zakresie kar umownych, a pozostałe jej warunki nie zawierają postanowień odbiegających od standardów rynkowych stosowanych w podobnych umowach.
Emitent uznał umowę za istotną ze względu na jej wartość.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Financial Assets Management Group SA
ISIN:PLTHP0000011
NIP:5262725362
EKD: 62.01 działalność związana z oprogramowaniem
Adres: ul. Naruszewicz 24/101 02-627 Warszawa
Telefon:+48 22 3973300
www:www.psgsa.pl

Kalendarium raportów
2020-09-30Raport półroczny
2020-11-30Raport za III kwartał
2020-06-30Raport roczny
2020-07-24Raport za I kwartał
Komentarze o spółce FINANCIAL ASSETS M...
2017-12-06 10:11:29
DB
SPÓŁKA OD LAT ROZCZAROWUJE SWOICH AKCJONARIUSZY KURS AKCJI WCIĄŻ SZUKA DNA MIEJMY NADZIEJĘ ŻĘ NAJGORSZE JUZ ZA NAMI
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649