Raport.

FERRUM SA (47/2018) Powiadomienie o transakcjach na akcjach FERRRUM S.A.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd FERRUM S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 8 sierpnia 2018 r. do Spółki wpłynęło od Watchet Sp. z o.o. (podmiot blisko związany w rozumieniu Rozporządzenia MAR) powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta, którego treść Spółka przekazuje w załączeniu.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik


  Powiad omienie o t ransakcj i/transakcjach*, o którym mowa
  w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
  1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej
  a) Nazwa/Nazwisko WATCHET SP. Z O.O.
  2 Powód powiadomienia
  a) Stanowisko/status PODMIOT BLISKO ZWIĄ ZANY W ROZUMIENIU ART. 3
  UST. 1 PKT 26) LIT. D) ROZPORZĄDZENIA MAR Z
  NASTĘPUJĄCYMI OSOBAMI:
  - MAREK WARZECHA - PRZEWODNICZĄCY RADY
  NADZORCZEJ FERRUM S.A.
  - ZBIGNIEW KARWOWSKI - ZASTĘPCA
  PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ FERRUM S.A.
  b) Pierwotne powiadomienie/zmiana POWIADOMIENIE PIERWOTNE
  3

  Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego
  aukcje lub monitorującego aukcje
  a) Nazwa FERRUM S.A.
  b) LEI 259400N4ZI3S2J1QYJ60
  4.1 Szczegółowe informacje dotyczą ce transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego
  rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego
  miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
  a) Opis instrumentu finansowego,
  rodzaj instrumentu
  Kod identyfikacyjny
  AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICILEA
  NIEZDEMATERIALIZOWANE SERII F NR OD F. 27.431.936
  DO F. 32.582.518
  b) Rodzaj transakcji ZBYCIE
  c)

  Cena i wolumen

  Cena Wolumen
  4,39 PLN 5.150.583
  d)

  Informacje zbiorcze
   Łączny wolumen
   Cena

  5.150.583 szt.
  4,39 PLN
  e) Data transakcji 2018 -08-06
  f) Miejsce transakcji POZA SYSTEMEM OBROTU
  4.2 Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego
  rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) ka żdej daty; oraz (iv) każdego
  miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
  a) Opis instrumentu finansowego,
  rodzaj instrumentu
  Kod identyfikacyjny
  AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICILEA
  NIE ZDEMATERIALIZOWANE SERII F NR OD F.14.2 58 .862
  DO F.1 8.036 .875
  b) Rodzaj transakcji ZBYCIE
  c) Cena i wolumen

  Cena Wolumen
  4,39 PLN 3.778.014
  d)

  Informacje zbiorcze
   Łączny wolumen
  - Cena

  3.778.014 szt.
  4,39 PLN
  e) Data transakcji 2018 -08-06
  f) Miejsce transakcji POZA SYSTEMEM OBROTU

  * Niepotrzebne skreś lić


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Ferrum SA
ISIN:PLFERUM00014
NIP:634-01-28-794
EKD: 27.22 produkcja rur stalowych
Adres: ul. Porcelanowa 11 40-246 Katowice
Telefon:+48 32 2555842
www:www.ferrum.com.pl
Kalendarium raportów
2021-09-30Raport półroczny
2021-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce FERRUM
2021-09-21 06-09-44
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor