Raport.

FERRUM SA (46/2018) Informacja dotycząca zmiany umowy pożyczki

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2018 w sprawie zawarcia pomiędzy FERRUM S.A. jako Pożyczkobiorcą a Watchet Sp. z o.o. jako Pożyczkodawcą umowy pożyczki pieniężnej w łącznej kwocie 59,5 mln zł, Zarząd FERRUM S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że na podstawie porozumienia z dnia 6 sierpnia 2018 r. podpisanego pomiędzy Pożyczkobiorcą, Pożyczkodawcą oraz obligatariuszami obligacji wyemitowanych przez Pożyczkodawcę na potrzeby wypłaty ww. pożyczki, Pożyczkodawca oraz Pożyczkobiorca postanowili zmienić umowę pożyczki, o której mowa w ww. raporcie bieżącym w zakresie ustanowionych zabezpieczeń.
Zgodnie z ustaleniami Pożyczkodawcy i Pożyczkobiorcy umowa pożyczki, o której mowa w raporcie bieżącym nr 26/2018 ulegnie zmianie w ten sposób, że jako dodatkowe zabezpieczenie strony przewidziały zastaw rejestrowy na wszystkich akcjach spółki Zakład Konstrukcji Spawanych FERRUM S.A. jako zabezpieczenie wierzytelności ww. obligatariuszy do wysokości najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 105 mln zł oraz zabezpieczenie wierzytelności Pożyczkodawcy z tytułu umowy pożyczki o której mowa w raporcie bieżącym nr 4/2018 do wysokości najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 150% tej pożyczki oraz do wysokości najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 150% tej pożyczki o której mowa w raporcie bieżącym nr 26/2018.
W pozostałym zakresie umowy pożyczki o których mowa w ww. raportach bieżących nie uległy istotnym zmianom.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Ferrum SA
ISIN:PLFERUM00014
NIP:634-01-28-794
EKD: 27.22 produkcja rur stalowych
Adres: ul. Porcelanowa 11 40-246 Katowice
Telefon:+48 32 2555842
www:www.ferrum.com.pl
Kalendarium raportów
2021-09-30Raport półroczny
2021-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce FERRUM
2021-09-16 17-09-12
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor