Raport.

FERRUM SA (41/2018) Powiadomienie o transakcjach na akcjach FERRRUM S.A.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2018 dotyczącego informacji nt. wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji FERRUM S.A. (Spółka, Emitent), Zarząd Spółki informuje, że w dniu 20 lipca 2018 r. do Spółki wpłynęło od Watchet Sp. z o.o. (podmiot blisko związany w rozumieniu Rozporządzenia MAR) powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych w związku z zakończonym wezwaniem, zgodnie z którym podmiot ten nabył łącznie 9.473.030 akcji Spółki, w tym 9.428.030 akcji zdematerializowanych oraz 45.000 akcji niezdematerializowanych. W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje pełną treść otrzymanego powiadomienia.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik


  Powiad omienie o t ransakcj i/transakcjach*, o którym mowa
  w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
  1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej
  a) Nazwa/Nazwisko WATCHET SP. Z O.O.
  2 Powód powiadomienia
  a) Stanowisko/status PODMIOT BLISKO ZWIĄZANY W ROZUMIENIU ART. 3
  UST. 1 PKT 26) LIT. D) ROZPORZĄDZENIA MAR Z
  NASTĘPUJĄCYMI OSOBAMI:
  - MAREK WARZECHA - PRZEWODNICZĄCY RADY
  NADZORCZEJ FERRUM S.A.
  - ZBIGNIEW KARWOWSKI - ZASTĘPCA
  PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ FERRUM S.A.
  b) Pierwotne powiadomienie/zmiana POWIADOMIENIE PIERWOTNE
  3

  Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego
  aukcje lub monitorującego aukcje
  a) Nazwa FERRUM S.A.
  b) LEI 259400N4ZI3S2J1QYJ60
  4.1 Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego
  rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego
  miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
  a) Opis instrumentu finansowego,
  rodzaj instrumentu
  Kod identyfikacyjny
  AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIE LA
  ZDEMATERIALIZOWANE FERRUM (FER) ISIN:
  PLFERUM00014
  b) Rodzaj transakcji NABYCIE W RAMACH OGŁOSZONEGO WEZWANIA
  c)

  Cena i wolumen

  Cena Wolumen
  4,39 PLN 9 428 030
  d)

  Informacje zbiorcze
  − Łączny wolumen
  − Cena

  9 4 28 030 szt.
  4,39 PLN
  e) Data transakcji 2018 -07 -18
  f) Miejsce transakcji XWAR
  4.2 Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każ dego
  rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego
  miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
  a) Opis instrumentu finansowego,
  rodzaj instrumentu
  Kod identyfikacyjny
  AKCJE ZWYKŁ E NA OKAZICILEA
  NIE ZDEMATERIALIZOWANE SERII F NR OD F.14.213.862
  DO F.14.258.861
  b) Rodzaj transakcji NABYCIE W RAMACH OGŁOSZONEGO WEZWANIA
  c) Cena i wolumen

  Cena Wolumen
  4,39 PLN 45 000
  d)

  Informacje zbiorcze
  − Łączny wolumen
  - Cena

  45 000
  4,39
  e) Data transakcji 2018 -07 -18
  f) Miejsce transakcji POZA SYSTEMEM OBROTU

  * Niepotrzebne skreś lić


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Ferrum SA
ISIN:PLFERUM00014
NIP:634-01-28-794
EKD: 27.22 produkcja rur stalowych
Adres: ul. Porcelanowa 11 40-246 Katowice
Telefon:+48 32 2555842
www:www.ferrum.com.pl
Kalendarium raportów
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
Komentarze o spółce FERRUM
2019-05-22 19-05-43
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649