Raport.

Komunikat w sprawie zmiany treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki FERRUM SA

Działając na podstawie § 7 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz.U. z 2017 r. poz. 1748), Wzywający, działając również jako podmiot nabywający Akcje w Wezwaniu, oraz Dom Maklerski, jako podmiot pośredniczący, niniejszym informują o zmianie w treści Wezwania.
Terminy pisane wielką literą, a niezdefiniowane w niniejszym komunikacie, mają znaczenie nadane im w Wezwaniu.
Dotychczasowy Punkt 19(i) Wezwania dotyczący Punktów Obsługi Klienta dla Akcji Zdematerializowanych otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:
(i) Dla Akcji Zdematerializowanych:
Punkty Obsługi Klienta
Dokument Wezwania oraz wszystkie formularze niezbędne do złożenia zapisu dla Akcji Zdematerializowanych można uzyskać w każdym Punkcie Obsługi Klienta.
PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU I NA RZECZ PODMIOTU WZYWAJĄCEGO (BĘDĄCEGO JEDNOCZEŚNIE PODMIOTEM NABYWAJĄCYM):
PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU I NA RZECZ DOMU MAKLERSKIEGO (BĘDĄCEGO PODMIOTEM POŚREDNICZĄCYM NA POTRZEBY WEZWANIA):

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Ferrum SA
ISIN:PLFERUM00014
NIP:634-01-28-794
EKD: 27.22 produkcja rur stalowych
Adres: ul. Porcelanowa 11 40-246 Katowice
Telefon:+48 32 2555842
www:www.ferrum.com.pl
Kalendarium raportów
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
Komentarze o spółce FERRUM
2019-05-24 17-05-29
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649