Raport.

FERRUM SA (17/2018) Sprostowanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2018 dotyczącego zawiadomienia otrzymanego od banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (Bank) w sprawie zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A. (Spółka, Emitent), Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 7 marca 2018 r. do Spółki wpłynęło od Banku pismo wyjaśniające, zgodnie z którym w pkt 3 ww. zawiadomienia Banku nastąpiła oczywista omyłka pisarska, dotycząca liczby akcji, tj. zamiast "5 343 648" powinno być "5 434 648". Jednocześnie Bank wyjaśnił, że wszystkie pozostałe informacje, w tym udział procentowy, są prawidłowe.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Ferrum SA
ISIN:PLFERUM00014
NIP:634-01-28-794
EKD: 27.22 produkcja rur stalowych
Adres: ul. Porcelanowa 11 40-246 Katowice
Telefon:+48 32 2555842
www:www.ferrum.com.pl
Kalendarium raportów
2020-04-29Raport roczny
2020-06-01Raport za I kwartał
2020-09-30Raport półroczny
2020-11-30Raport za III kwartał
2020-04-30Raport roczny
Komentarze o spółce FERRUM
2020-04-04 03-04-22
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649