Raport.

FERRUM SA (16/2018) Informacja nt. umowy limitu wierzytelności zawartej pomiędzy ZKS FERRUM S.A. a Raiffeisen Bank Polska S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2018K z dnia 23 lutego 2018 r. dotyczącego poręczenia udzielonego przez ZKS FERRUM S.A. (ZKS FERRUM) w związku z pożyczką otrzymaną przez FERRUM S.A. (Emitent), Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 5 marca 2018 r. w godzinach popołudniowych do ZKS FERRUM wpłynęło pismo od Raiffeisen Bank Polska S.A. (Bank) informujące o wstrzymaniu wypłaty z limitu wierzytelności udzielonego ZKS FERRUM na podstawie umowy o limit wierzytelności, o której Emitent informował m.in. w raporcie bieżącym nr 66/2017 oraz raportach wcześniejszych dotyczących tej umowy. Zgodnie z pismem Banku wstrzymanie wypłaty z limitu wierzytelności nastąpiło w związku z niewykonaniem przez ZKS FERRUM zobowiązań do nie udzielania poręczeń oraz nie obciążania własnego majątku tytułem zabezpieczenia zobowiązań podmiotów trzecich, bez uprzedniej zgody Banku.
Jednocześnie Emitent wyjaśnia, że ZKS FERRUM podjął rozmowy z Bankiem w celu odblokowania ww. limitu wierzytelności, co będzie jednak wymagało dopełnienia przez ZKS FERRUM uzgodnionych przez strony wymogów formalno-prawnych, w tym m.in. możliwość ustanowienia na rzecz Banku dodatkowego zabezpieczenia z tytułu przyznanego limitu, przy czym na dzień publikacji niniejszego raportu rozmowy w tym zakresie pozostają w toku.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Ferrum SA
ISIN:PLFERUM00014
NIP:634-01-28-794
EKD: 27.22 produkcja rur stalowych
Adres: ul. Porcelanowa 11 40-246 Katowice
Telefon:+48 32 2555842
www:www.ferrum.com.pl
Kalendarium raportów
2020-06-01Raport za I kwartał
2020-09-30Raport półroczny
2020-11-30Raport za III kwartał
Komentarze o spółce FERRUM
2020-05-31 14-05-18
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649