Raport.

FEERUM SA (28/2020) Powołanie dotychczasowych Członków Zarządu na kolejną kadencję

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd FEERUM S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 29 czerwca 2020 Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwały dotyczące powołania dotychczasowych Członków Zarządu Emitenta na kolejną, 5 letnią kadencję, tj.:
• Pana Daniela Janusza na Prezesa Zarządu Emitenta,
• Pana Piotra Wielesika na Członka Zarządu Emitenta.
Powyżej wskazane uchwały weszły w życie z dniem podjęcia.
Zgodnie z oświadczeniem złożonymi przez Członków Zarządu, nie prowadzą oni działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie są wspólnikami w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, nie są członkami organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Członkowie Zarządu nie zostali wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1500).
W załączeniu Emitent przekazuje CV Członków Zarządu.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Daniel Janusz
  prezes zarządu
  Pierwszą działalność gospodarczą zarejestrował w 1991 roku, jeszcze w szkole średniej. Absolwent
  Akademii Rolniczej we Wrocławiu, kierunek rolnictwo. Od początku kariery zawodowej związany
  z branżą rolniczą. Doświadczenie w budowie konstrukcji stalowych zdobywał przez ponad dwa lata przy
  budowie hal pod magazyny logistyczne dla Mercedes -Benz w Germersheim. Po zakończeniu studiów
  pracował na stanowisku kier ownika fermy zwierzęcej w firmie Agro -TaK Zagrodno. Umiejętności
  handlowe oraz wiedzę na temat technik negocjacyjnych rozwijał w czasie pracy w firmach Avita, Anek
  oraz Promleko Sp. z o.o. W 2002 roku założył firmę FEERUM Daniel Janusz.
  W 2002 roku wybud ował także, na podstawie własnej dokumentacji, pierwszą maszynę suszarniczą.
  Już po pięciu latach FEERUM zostało przekształcone w spółkę akcyjną, a Daniel Janusz objął w niej
  stanowisko prezesa zarządu. Daniel Janusz sprawuje ponadto funkcję prezesa zarząd u w firmie
  DanMag Sp. z o.o. od 2014 roku, a od 2015 roku także w firmie Feerum Yellow Energy Sp. z o.o . Biegle
  włada językiem rosyjskim.
  Aktywnie uczestniczy w opracowywaniu nowych projektów i udoskonalaniu produktów z portfolio
  firmy. Nie rzadko jego autorskie pomysły stanowią podstawę pracy dla konstruktorów przy
  projektowaniu oraz wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań. Daniel Janusz wiele uwagi poświęca
  codziennej pracy Centrum Badawczo –Rozwojowego, np. podczas procesu suszenia zbóż.

  Piotr Wielesik
  członek zarządu
  Absolwent zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwers ytetu Gdańskiego, a także studiów
  elektronicznych na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej, członek stowarzyszony ACCA
  (Association of Chartered Certified Accountants). Dzięki rozległej wiedzy i doświadczeniu w zakresie
  zarządzania finansami przedsię biorstw produkcyjnych i aktywami rynku kapitałowego, od początku
  kariery zawodowej sprawuje funkcje menadżerskie. Pracował m.in. jako dyrektor finansowy
  i prokurent Grupy ZETKAMA, dyrektor finansowy i członek zarządu w Grupie Bioton. Związany był
  również z firmą doradczą Grupa Inwestycyjna Pro SA, w której pełnił funkcję project managera,
  pracował także z BalticBrokers SA., gdzie pracował jako konsultant w obszarze corporate finance. Był
  członkiem Rady Nadzorczej spółki Izolacja Nidzica SA. W trakcie karier y zawodowej konsekwentnie
  podnosił swoje kwalifikacje i kompetencje. Uczestniczył w wielu szkoleniach z zakresu
  międzynarodowych standardów rachunkowości, wycen przedsiębiorstw, a także zarządzania. Biegle
  włada językiem angielskim. W zarządzie FEERUM S.A. odpowiada za finanse firmy.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Feerum SA
ISIN:PLFEERM00018
NIP:6912374093
EKD: 28.29 produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
Adres: ul. Okrzei 6 59-225 Chojnów
Telefon:+48 76 8181273
www:www.feerum.pl
Komentarze o spółce FEERUM
2020-11-29 18-11-15
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649