Raport.

FEERUM SA (16/2018) Zawarcie aneksu do umowy o multilinię

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego 11/2015 z dnia 19 czerwca 2015 roku, Raportu Bieżącego 20/2017 z dnia 8 czerwca 2017 roku, Raportu Bieżącego 25/2017 z dnia 9 października 2017, Raportu Bieżącego 35/2017 z dnia 1 grudnia 2017 roku, Raportu Bieżącego 2/2018 z dnia 13 lutego 2018 roku oraz Raportu Bieżącego 5/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku, Raportu Bieżącego 12/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku oraz Raportu Bieżącego 15/2018 z dnia 20 lipca 2018 roku, Zarząd FEERUM S.A. ("Emitent"), informuje, że w dniu 6 sierpnia 2018 roku został zawarty aneks nr 010 ("Aneks") do umowy o multilinię nr K00756/15 z dnia 19 czerwca 2015 roku ("Umowa o Multilinię") pomiędzy Emitentem i spółką zależną Emitenta FEERUM YELLOW ENERGY Sp. z o.o. ("Spółka Zależna") a Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Bank").
Zgodnie z treścią Aneksu, wydłużeniu uległ maksymalny termin odroczenia płatności uwzględniający termin ważności akredytyw udzielanych przez Bank zgodnie z Umową o Multilinię. Dodatkowo, na podstawie Aneksu, zmodyfikowany został również katalog zobowiązań Spółki Zależnej wynikających z Umowy o Multilinię, poprzez nałożenie na Spółkę Zależną obowiązku sprzedaży określonej ilości posiadanych zapasów zboża w terminie określonych w Umowie o Multilinię.
Pozostałe postanowienia Umowy o Mulilinię pozostają bez zmian.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Feerum SA
ISIN:PLFEERM00018
NIP:6912374093
EKD: 28.29 produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
Adres: ul. Okrzei 6 59-225 Chojnów
Telefon:+48 76 8181273
www:www.feerum.pl
Kalendarium raportów
2021-09-30Raport półroczny
2021-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce FEERUM
2021-09-24 23-09-56
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor