Raport.

FAST FINANCE SA W RESTRUKTURYZACJI (24/2019) Otrzymanie oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 11 czerwca 2019 roku wpłynęło do siedziby Emitenta oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli sporządzone przez spółkę Tarinvest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Tarinvest") - obligatariusza obligacji serii T Spółki.
Zgodnie z treścią otrzymanego oświadczenia Tarinvest, działając na podstawie art. 88, w związku z art. 86 i art. 84 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oświadczył, że uchyla się od skutków prawnych oświadczenia woli w zakresie:
- przelewu na rzecz Emitenta wierzytelności o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 49.284.300,12 zł przysługującej Tarinvest wobec 5.500 dłużników, wynikających z zaciągniętych i niespłaconych kredytów i pożyczek, zawartego w umowie przelewu wierzytelności z dnia 26 marca 2018 roku; oraz
- przyjęcia propozycji nabycia 3.110 obligacji serii T Emitenta z dnia 26 marca 2018 roku.
Zarząd Emitenta analizuje obecnie treść oświadczenia otrzymanego od obligatariusza i niezwłocznie przedstawi swoje stanowisko w formie odrębnego raportu bieżącego.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Fast Finance SA
ISIN:PLFSTFC00012
NIP:8992510954
EKD: 65.12 pośrednictwo pieniężne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
Adres: ul. Agrestowa 112 53-035 Wrocław
Telefon:+48 71 3612042
www:www.fastfinance.pl
Kalendarium raportów
2020-09-30Raport półroczny
2020-11-30Raport za III kwartał
2020-07-29Raport za I kwartał
2020-07-20Raport roczny
Komentarze o spółce FAST FINANCE
2020-07-16 07-07-22
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649