Raport.

FAST FINANCE SA (3/2019) Otrzymanie postanowienia z sądu w sprawie ustanowienia kuratora do reprezentowania praw obligatariuszy

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") informuje, że w dniu 11 lutego 2019 roku powziął informację o postanowieniu Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 28 stycznia 2019 roku w przedmiocie ustanowienia kuratora. Na podstawie art. 363 ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. 2015 poz. 978 ze zm.) Sąd ustanowił kuratora do reprezentowania praw obligatariuszy w osobie Pragos Doradcy Restrukturyzacyjni sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (nr KRS: 0000595858).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Fast Finance SA
ISIN:PLFSTFC00012
NIP:8992510954
EKD: 65.12 pośrednictwo pieniężne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
Adres: ul. Agrestowa 112 53-035 Wrocław
Telefon:+48 71 3612042
www:www.fastfinance.pl
gpwlink:fast-finance.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-04-30Raport roczny
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-04-30Raport roczny
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
Komentarze o spółce FAST FINANCE
2019-04-19 14-04-34
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649