Raport.

FAST FINANCE SA (70/2018) Otrzymanie pisma od Administratora Zastawu

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 11 grudnia 2018 roku wpłynęło do siedziby Spółki pismo od Administratora Zastawu dla obligacji serii M, w którym Administrator informuje Emitenta, że celem zaspokojenia wymagalnych wierzytelności obligatariuszy z tytułu niewykupionych w terminie obligacji serii M oraz obligacji serii M których dotyczą żądania przedterminowego wykupu dokonuje przejęcia na własność przedmiot zastawu wpisanego w Rejestrze Zastawów pod nr 2476837 w celu jego spieniężenia.
Jednocześnie Administrator Zastawu poinformował Spółkę, że wyznaczy uprawnionego biegłego, który ustali wartość przejętego przedmiotu zastawu oraz zaproponował Emitentowi zawarcie na wspólnie uzgodnionych zasadach odrębnej umowy o obsługę wierzytelności stanowiących przedmiot przejętego zastawu rejestrowego w celu ich odzyskania od dłużników. Powyższa umowa miałaby zostać zawarta z zastrzeżeniem, iż ulegnie rozwiązaniu w przypadku uzyskania przeze Administratora Zastawu wiarygodnych propozycji od innych firm windykacyjnych określających korzystniejsze dla obligatariuszy warunki obsługi wierzytelności będących przedmiotem zastawu rejestrowego.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Fast Finance SA
ISIN:PLFSTFC00012
NIP:8992510954
EKD: 65.12 pośrednictwo pieniężne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
Adres: ul. Agrestowa 112 53-035 Wrocław
Telefon:+48 71 3612042
www:www.fastfinance.pl
Kalendarium raportów
2020-04-30Raport roczny
2020-06-01Raport za I kwartał
2020-09-30Raport półroczny
2020-11-30Raport za III kwartał
2020-04-30Raport półroczny
Komentarze o spółce FAST FINANCE
2020-03-30 20-03-29
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649