Raport.

FAMUR SA (21/2018) Wybór oferty FAMUR na dostawę sekcji obudów do JSW S.A.

Zarząd FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach ("Emitent") informuje iż w dniu dzisiejszym tj. 8 marca 2018 r. powziął informację o wyborze oferty FAMUR S.A. w przetargu organizowanym przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. Zakład Wsparcia Produkcji na dostawę 102 szt. fabrycznie nowych sekcji liniowych obudowy zmechanizowanej i 8 szt. skrajnych wraz z niezbędnym wyposażeniem dla JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Zofiówka.
Wartość netto wybranej oferty wyniosła 85.018.800,00 zł.
Dostawa przedmiotu przetargu powinna nastąpić do połowy lipca bieżącego roku.
Emitent informuje, że pozostali uczestnicy postępowania przetargowego mogą złożyć odwołania od wyboru oferty Famur S.A. w terminie przewidzianym przepisami prawa. W przypadku zawarcia stosownej umowy, Emitent poinformuje o tym w odrębnym raporcie bieżącym.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Famur SA
ISIN:PLFAMUR00012
NIP:634-012-62-46
EKD: 28.92 produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
Adres: ul. Armii Krajowej 51 40-698 Katowice
Telefon:+48 32 3596300
www:www.famur.com.pl
Kalendarium raportów
2020-04-21Raport roczny
2020-05-27Raport za I kwartał
2020-08-31Raport półroczny
2020-11-25Raport za III kwartał
Komentarze o spółce FAMUR
2018-02-19 20:07:09
Spc
I nic nie wiadomo
2018-03-01 14:04:24
Spc
A teraz wiadomo już
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649