Raport.

FACHOWCY.PL VENTURES SA (25/2018) Zwrot wniosku o ogłoszenie upadłości złożonego przez spółkę zależną Emitenta

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Fachowcy.pl Ventures Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, że powziął dzisiaj informację o otrzymaniu przez spółkę zależną Emitenta - spółkę Toxic Software sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - zarządzenia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy z dnia 20 lipca 2018r. w przedmiocie zwrotu wniosku o ogłoszenie upadłości.
Powodem zwrotu wniosku było nie usunięcie przez spółkę Toxic Software sp. z o.o. w terminie wyznaczonym przez Sąd braków formalnych i fiskalnych wniosku oraz brak wpłaty zaliczki na wydatki w toku postępowania.
O złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości przez spółkę Toxic Software sp. z o.o. Emitent informował w swoim raporcie bieżącym nr 10/2018 z dnia 3 kwietnia br.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Fachowcy.pl Ventures SA
ISIN:PLFCHVT00012
NIP:5213510420
EKD: 63.12 działalność portali internetowych
Adres: ul. Kamionkowska 51 03-812 Warszawa
Telefon:+48 22 8431166
www:www.fachowcy.pl
Komentarze o spółce FACHOWCY.PL VENTUR...
2021-09-23 23-09-43
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor