Raport.

FABRYKI MEBLI FORTE SA (4/2018) informacja poufna - zawarcie umowy z Pfleiderer Polska Sp. z o.o.

Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 5 lutego 2018 r. podpisał z Pfleiderer Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu umowę na dostawy strategicznego do produkcji mebli materiału, tj. płyt drewnopochodnych (dalej: umowa). Przedmiotem umowy jest dostawa do zakładów produkcyjnych Emitenta płyty wiórowej surowej, płyty wiórowej laminowanej, płyty HDF surowej oraz płyty HDF lakierowanej w ilościach uzgodnionych przez Strony. Umowa zawarta została na dwa lata, tj. do 31 grudnia 2019 r.
Z uwagi na fakt, iż cena dostarczanych materiałów ustalana będzie zgodnie z formułą cenową zawartą w umowie, w oparciu o ceny podstawowych surowców do produkcji płyt drewnopochodnych, Strony umowy przewidują, że szacunkowa wartość umowy wyniesie ok.132.000.000,00 PLN (słownie: sto trzydzieści dwa miliony złotych).
W ocenie Zarządu Spółki zawarcie umowy z Pfleiderer Polska Sp. z o. o. gwarantuje Emitentowi ciągłość dostaw i możliwość realizacji zamówień składanych na meble.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Fabryki Mebli FORTE SA
ISIN:PLFORTE00012
NIP:759-000-50-82
EKD: 36.14 produkcja mebli
Adres: ul. Biała 1 07-300 Ostrów Mazowiecka
Telefon:+48 29 6442222
www:www.forte.com.pl/pl
gpwlink:forte.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-05-23Raport za I kwartał
2019-09-12Raport półroczny
2019-11-25Raport za III kwartał
2019-05-23Raport za I kwartał
2019-09-12Raport półroczny
Komentarze o spółce FABRYKI MEBLI FORTE
2019-04-19 14-04-41
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649