Raport.

FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (8/2020) Korekta raportu nr 6/2020 - Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r

Zarząd Spółki Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. (dalej: “Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu EBI nr 6/2020 i informuje o zmianie dat publikacji raportu rocznego za 2019 rok. Raport roczny za 2019 rok zostanie opublikowany 24 sierpnia 2020 r. Ograniczenia związane z wirusem COVID-19 wydłużyły proces badania sprawozdania rocznego Spółki, w związku z czym Emitent wyznaczył nowy termin przekazania raportu Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w 2020 roku przekazane raportem EBI nr 4/2020 z dnia 24.01.2020 r. oraz 6/2020 z dnia 11.05.2020 r. nie uległy zmianie, a ewentualne korekty dat będą przekazywane przez Spółkę w formie raportów bieżących. Emitent przedstawia skorygowany harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 r.:
1. Raport kwartalny za I kwartał 2020 roku – 29.06.2020 r.
2. Raport roczny za 2019 rok – 24.08.2020 r.
3. Raport kwartalny za II kwartał 2020 roku – 14.08.2020 r.
4. Raport kwartalny za III kwartał 2020 roku – 14.11.2020 r.
Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Fabryka Konstrukcji Drewnianych SA
ISIN:PLFKDRW00016
NIP:7881965071
EKD: 43.91 wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
Adres: Paproć 118 A 64-300 Nowy Tomyśl
Telefon:+48 61 4425155
www:www.drewniane-konstrukcje.pl
Komentarze o spółce FABRYKA KONSTRUKCJ...
2018-02-21 22:47:35
lukas
Spółka jest rozwojowa.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649