Raport.

FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (29/2018) Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii T

Zarząd spółki Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") z siedzibą w Paproci informuje, że w dniu 29 sierpnia 2018 roku podjął uchwałę nr 11/2018 w sprawie dojścia do skutku emisji Obligacji serii T oraz ich przydziału (dalej: "Obligacje", "Obligacje serii T").
Zarząd Spółki stwierdził, że emisja Obligacji na okaziciela serii T doszła do skutku tj. zostało należycie subskrybowanych i opłaconych 1975 (słownie: jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt pięć) sztuk Obligacji na okaziciela serii T o łącznej wartości 1.975.000 złotych (słownie: jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), czyli wszystkie emitowane Obligacje serii T. Zarząd Spółki dokonał przydziału Obligacji serii T na rzecz inwestorów, którzy zgodnie z warunkami emisji Obligacji na okaziciela serii T złożyli prawidłowy zapis na Obligacje serii T oraz dokonali prawidłowej wpłaty za Obligacje serii T.
Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Fabryka Konstrukcji Drewnianych SA
ISIN:PLFKDRW00016
NIP:7881965071
EKD: 43.91 wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
Adres: Paproć 118 A 64-300 Nowy Tomyśl
Telefon:+48 61 4425155
www:www.drewniane-konstrukcje.pl
Komentarze o spółce FABRYKA KONSTRUKCJ...
2018-02-21 22:47:35
lukas
Spółka jest rozwojowa.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649