Raport.

FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (14/2018) Przyznanie dofinansowania

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci (dalej: "Spółka") informuje o otrzymaniu w dniu 23 lipca 2018 roku informacji na temat przyznanego Spółce dofinansowania ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Działania 1.2 "Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski".
Wniosek o dofinansowanie nr RPWP.01.02.00-30-0070/17 został złożony celem ubiegania się o realizację projektu "Opracowanie konstrukcji i technologii wytwarzania drewnianych belek dwuteowych zbrojonych prętami kompozytowymi".
Kwota dofinansowania projektu wynosi 2.684.272,08 PLN. Środki zostaną przekazane Spółce po podpisaniu odrębnej umowy i na warunkach w niej zawartych.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Fabryka Konstrukcji Drewnianych SA
ISIN:PLFKDRW00016
NIP:7881965071
EKD: 43.91 wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
Adres: Paproć 118 A 64-300 Nowy Tomyśl
Telefon:+48 61 4425155
www:www.drewniane-konstrukcje.pl
Komentarze o spółce FABRYKA KONSTRUKCJ...
2018-02-21 22:47:35
lukas
Spółka jest rozwojowa.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649