Raport.

FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (5/2018) Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii O

Zarząd spółki Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") z siedzibą w Paproci informuje, że w dniu 02 marca 2018 roku podjął uchwałę nr 2/2018 w sprawie w sprawie dojścia do skutku emisji Obligacji serii O oraz ich przydziału (dalej: "Obligacje", "Obligacje serii O").

Zarząd Spółki stwierdził, że emisja Obligacji na okaziciela serii O doszła do skutku tj. zostało należycie subskrybowanych i opłaconych 2.285 (słownie: dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć) sztuk Obligacji na okaziciela serii O, czyli wszystkie emitowane Obligacje serii O. Zarząd Spółki dokonał przydziału Obligacji serii O na rzecz inwestorów, którzy zgodnie z warunkami emisji Obligacji na okaziciela serii O złożyli prawidłowy zapis na Obligacje serii O oraz dokonali prawidłowej wpłaty za Obligacje serii O.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Fabryka Konstrukcji Drewnianych SA
ISIN:PLFKDRW00016
NIP:7881965071
EKD: 43.91 wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
Adres: Paproć 118 A 64-300 Nowy Tomyśl
Telefon:+48 61 4425155
www:www.drewniane-konstrukcje.pl
Komentarze o spółce FABRYKA KONSTRUKCJ...
2018-02-21 22:47:35
lukas
Spółka jest rozwojowa.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649