Raport.

FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA (5/2018) Śmierć członka Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S A (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym, powziął informację o tym, iż w dniu 8 marca 2018 r. zmarł Pan Stanisław Mikrut, który pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta.
Pan Stanisław Mikrut zasiadał w Radzie Nadzorczej Emitenta od dnia 16 stycznia 1998 r.
Jednocześnie Zarząd informuje, że Rada Nadzorcza Spółki działa w przewidzianym przez przepisy prawa oraz Statut Spółki składzie osobowym posiadającym pełną zdolność do podejmowania decyzji.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA
ISIN:PLSNZKA00033
NIP:818-14-33-438
EKD: 20.30 Produkcja farb, lakierów, klejów, rozpuszczalników, szpachli.
Adres:00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23
Telefon:+48 14 6811111
www:www.sniezka.pl
Kalendarium raportów
2020-05-22Raport za I kwartał
2020-09-16Raport półroczny
2020-11-19Raport za III kwartał
Komentarze o spółce FABRYKA FARB I LAK...
2020-04-04 03-04-33
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649