Raport.

EVEREST INVESTMENTS SA (3/2019) Informacje finansowe Emitenta - zawarcie istotnej umowy pożyczki

Zarząd Spółki Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"), niniejszym informuje, że w dniu 4 marca 2019 roku została podpisana umowa pożyczki, zgodnie z którą akcjonariusz Emitenta tj. Everest Investments Holdnig S.A. udzielił Emitentowi na okres 12 miesięcy pożyczki w kwocie 200.000 złotych. Pożyczka została oprocentowana w wysokości 3 % w skali roku. W pozostałym zakresie umowa w swych warunkach nie odbiega od standardowych umów zawieranych przez Emitenta.
W rezultacie udzielonej pożyczki łączne finansowanie Emitenta ze strony większościowego akcjonariusza, Piotra Sieradzana i jego podmiotów zależnych osiągnęło kwotę ok. 900 tys. złotych.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce EVEREST INVESTMENTS
2020-08-10 23-08-07
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649