Raport.

EVEREST INVESTMENTS SA (12/2018) Doręczenie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie przewlekłości postępowania prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Spółki Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie, ("Emitent"), niniejszym informuje, iż w dniu 20 czerwca 2018 roku spółka zależna od Emitenta, Everest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. otrzymała wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 maja 2018 roku (sygn. akt: VI SAB/Wa 63/17) zapadły po rozpoznaniu sprawy ze skargi Everest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Komisję Nadzoru Finansowego w sprawie wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy w zakresie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie tworzenia funduszy inwestycyjnych przez Everest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. stwierdzający dopuszczenie się przez Komisję Nadzoru Finansowego przewlekłego prowadzenia postępowania. Wyrok nie jest prawomocny.
Treść wyroku wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
gpwlink:everest-capital.gpwlink.pl
Komentarze o spółce EVEREST INVESTMENTS
2019-03-24 03-03-16
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649