Raport.

EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII SA (5/2019) Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Europejski Fundusz Energii S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 26 czerwca 2019 r. do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia od:
- Govena Concept sp. z o.o. o bezpośrednim zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału powyżej 10% ogólnej liczby głosów
- Govena Lighting S.A. o pośrednim zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów.
Treść przedmiotowych zawiadomień przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Europejski Fundusz Energii SA
ISIN:PLINTRW00028
NIP:894-30-12-989
EKD: 62.01 działalność związana z oprogramowaniem
Adres: ul. Gdańska 27 85-005 Bydgoszcz
Telefon:+48 52 5223454
www:www.efesa.pl
Komentarze o spółce EUROPEJSKI FUNDUSZ...
2018-01-19 11:21:59
inwestor
super 1000% do czerwca 2018
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649