Raport.

EMPERIA HOLDING SA (7/2018) Doręczenie pozwu Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Emitenta

Zarząd Emperia Holding S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu 5 marca 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy, doręczył Emitentowi odpis pozwu wniesionego przez Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach ("Eurocash") w sprawie o uchylenie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Emitent ("Pozew").
Jednocześnie ww. Sąd zobowiązał Emitenta do złożenia odpowiedzi na Pozew w terminie 1 miesiąca. Emitent nie zgadza się z argumentami podniesionymi przez Eurocash w treści Pozwu, a także podejmie wszelkie przewidziane prawem działania zmierzające do ochrony interesu Emitenta, a w szczególności w wyznaczonym terminie złoży stosowną odpowiedź na Pozew.
W raporcie bieżącym nr 2/2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. Zarząd Emitenta informował o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia Eurocash dotyczącego uchylenia ww. uchwały Walnego Zgromadzenia Emitenta.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Eurocash SA
ISIN:PLEURCH00011
NIP:779-19-06-082
EKD: 46.90 sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
Adres: ul. Wiśniowa 11 62-052 Komorniki
Telefon:+48 61 6513300
www:www.eurocash.com.pl

Kalendarium raportów
2020-08-25Raport półroczny
2020-11-13Raport za III kwartał
Komentarze o spółce EUROCASH
2020-06-02 10-06-07
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649