Raport.

ESOTIQ & HENDERSON SA (38/2018) Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania przeglądów i badań jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych w latach 2018-2019.

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 7 sierpnia 2018 roku, Rada Nadzorcza Spółki działając jako podmiot uprawniony na podstawie § 9 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, dokonała wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądów i badań jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A w latach 2018-2019. Wybranym biegłym rewidentem jest UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., z siedzibą w Krakowie, ul. Moniuszki 50, 31-523 Kraków, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3115. UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. nie prowadziła w latach ubiegłych przeglądów i badań sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A. Umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych zostaną zawarte na okres niezbędny do wykonania wyżej wymienionych czynności.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Esotiq & Henderson SA
ISIN:PLESTHN00018
NIP:583-31-17-220
EKD: 47.51 sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Adres: ul. Szybowcowa 8A 80-298 Gdańsk
Telefon:+48 58 7284800
www:www.esotiqhenderson.com
Kalendarium raportów
2021-09-28Raport półroczny
2021-11-24Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ESOTIQ & HENDERSON
2021-09-24 23-09-30
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor