Raport.

ES-SYSTEM SA (9/2018) Szacunki wybranych danych finansowych za I kwartał 2018 roku

Zarząd spółki ES-SYSTEM S.A. przekazuje do wiadomości publicznej wstępne jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał 2018 roku:
1. Według wstępnych szacunków ES-SYSTEM S.A. osiągnęła następujące jednostkowe wyniki finansowe za
I kwartał 2018 roku:
- przychody ze sprzedaży w wysokości ok. 41,7 mln zł, tj. 1,7% wzrostu r/r
- zysk operacyjny EBIT w wysokości ok. -1,7 mln zł, tj. 780% spadku r/r
- zysk netto w wysokości ok. -1,6 mln zł. tj. 390% spadku r/r
Za zmiany w poziomie jednostkowego zysku operacyjnego odpowiadają w głównej mierze: wzrost przychodów ze sprzedaży na rynku krajowym, wzrost marży przy jednoczesnym wzroście kosztów operacyjnych - pochodna udziału w targach Light&Building we Frankfurcie i wzrostu kosztów wynagrodzeń wynikającego ze wzrostu zatrudnienia.
2. Według wstępnych szacunków Grupa Kapitałowa ES-SYSTEM osiągnęła następujące skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał 2018 roku:
- przychody ze sprzedaży w wysokości ok. 41,7 mln zł, tj. 1,5% wzrostu r/r
- zysk operacyjny EBIT w wysokości ok. 0,19 mln zł, tj. 69% spadku r/r
- zysk netto w wysokości ok. 0,36 mln zł. tj. 51% spadku r/r
Za zmiany na poziomie skonsolidowanego zysku operacyjnego odpowiadają w głównej mierze: wzrost przychodów ze sprzedaży, wzrost marży i pozytywny wynik z pozostałej działalności operacyjnej, przy jednoczesnym wzroście kosztów operacyjnych.
Prezentowane wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie oraz różnić się od wartości, które zostaną opublikowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I kwartał 2018 roku. Publikacja raportu kwartalnego jest planowana na 24 maja 2018 roku.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:ES-System SA
ISIN:PLESSYS00030
NIP:679-255-16-40
EKD: 46.90 sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
Adres: ul. Przemysłowa 2 30-701 Kraków
Telefon:+48 12 6563633
www:www.essystem.pl
gpwlink:es-system.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-03-28Raport roczny
2019-05-23Raport za I kwartał
2019-08-22Raport półroczny
2019-11-19Raport za III kwartał
2019-05-23Raport za I kwartał
2019-08-22Raport półroczny
Komentarze o spółce ES-SYSTEM
2019-03-25 20-03-52
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649