Raport.

ES-SYSTEM SA (5/2018) Rezygnacja osoby nadzorującej z ubiegania się o wybór w następnej kadencji

Spółka ES-SYSTEM S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, że dnia 20 kwietnia 2018 r. otrzymała zawiadomienie od p. Leszka Ciupińskiego, pełniącego funkcję członka Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A. oraz członka Komitetu Audytu działającego w ramach Rady Nadzorczej o rezygnacji z ubiegania się o wybór w skład rady ES-SYSTEM S.A. w kolejnej kadencji.
Obecna kadencja Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A. upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia ES-SYSTEM S.A.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259), zmienione Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2009r (Dz. U. z 2009 r. nr 131 poz. 1080), § 5 ust. 1 pkt. 21
i § 27

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:ES-System SA
ISIN:PLESSYS00030
NIP:679-255-16-40
EKD: 46.90 sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
Adres: ul. Przemysłowa 2 30-701 Kraków
Telefon:+48 12 6563633
www:www.essystem.pl
Kalendarium raportów
2019-08-22Raport półroczny
2019-11-19Raport za III kwartał
2019-08-22Raport półroczny
Komentarze o spółce ES-SYSTEM
2019-06-26 02-06-38
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649