Raport.

ES-SYSTEM SA (20/2017) Szacunki wybranych danych finansowych za trzy kwartały 2017 roku

Zarząd spółki ES-SYSTEM S.A. przekazuje do wiadomości publicznej wstępne jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe za I-III kwartał 2017 roku.
1. Według wstępnych szacunków spółka ES-SYSTEM S.A. osiągnęła następujące jednostkowe wyniki finansowe:
- przychody ze sprzedaży w wysokości ok. 135,9 mln zł, tj. 7,8% wzrostu r/r
- zysk operacyjny EBIT w wysokości ok. 188 tys. zł, tj. 121,4% wzrostu r/r
- zysk netto w wysokości ok. 147 tys. zł. tj. 93,1% spadku r/r
Za zmiany w poziomie jednostkowego zysku operacyjnego odpowiadają w głównej mierze: wzrost przychodów ze sprzedaży, wzrost marży i pozytywny wynik z pozostałej działalności operacyjnej, przy jednoczesnym wzroście kosztów operacyjnych.
Dodatkowo na zysk netto za trzy kwartały 2016 roku wpłynęła, wypłacona w dniu 24 czerwca 2016 r., dywidenda ze spółki zależnej ES-SYSTEM NT Sp. z o.o. w kwocie 2 798 583,95 zł. W roku 2017 ES-SYSTEM NT Sp. z o.o. nie wypłaciła dywidendy.
2. Według wstępnych szacunków grupa kapitałowa ES-SYSTEM osiągnęła następujące skonsolidowane wyniki finansowe:
- przychody ze sprzedaży w wysokości ok. 136 mln zł, tj. 6,5% wzrostu r/r
- zysk operacyjny EBIT w wysokości ok. 4,6 mln tj. 383,2% wzrostu r/r
- zysk netto w wysokości ok. 4,8 mln zł. tj. 271,1% wzrostu r/r
Za zmiany w poziomie skonsolidowanego zysku operacyjnego odpowiadają w głównej mierze: wzrost przychodów ze sprzedaży, wzrost marży i pozytywny wynik z pozostałej działalności operacyjnej, przy jednoczesnym wzroście kosztów operacyjnych.
Prezentowane wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie oraz różnić się od wartości, które zostaną opublikowane w sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2017 roku. Publikacja raportu okresowego planowana jest na dzień 15.11.2017.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:ES-System SA
ISIN:PLESSYS00030
NIP:679-255-16-40
EKD: 46.90 sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
Adres: ul. Przemysłowa 2 30-701 Kraków
Telefon:+48 12 6563633
www:www.essystem.pl
Kalendarium raportów
2019-05-23Raport za I kwartał
2019-08-22Raport półroczny
2019-11-19Raport za III kwartał
2019-05-23Raport za I kwartał
2019-08-22Raport półroczny
Komentarze o spółce ES-SYSTEM
2019-05-20 07-05-06
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649