Raport.

ERNE VENTURES SA (33/2017) Objęcie akcji serii C w spółce Telehorse S.A.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd ERNE VENTURES informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisał umowę objęcia 1.969.543 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści trzy) akcji imiennych Spółki Telehorse S.A. [dalej 'Spółka'] serii C po cenie emisyjnej w wysokości 1 zł (jeden złoty) za każdą poszczególną akcję. Emitent zobowiązał się do objęcia powyższych akcji w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci 97 (dziewięćdziesiąt siedem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 4.850 zł (cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych) spółki Telehorse sp. z o.o.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Erne Ventures SA
ISIN:PLVENO000016
NIP:1132693199
EKD: 66.19 pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Adres: Al. Jana Pawła II 27 00-867 Warszawa
Telefon:+48 22 2087848
www:www.veno-sa.pl
Komentarze o spółce ERNE VENTURES
2019-05-20 19-05-41
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649