Raport.

ERGIS SA (51/2017) Skup akcji własnych

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanego "Emitentem") informuje o przeprowadzonych transakcjach nabycia akcji własnych w okresie od 9 do 17 października 2017 roku w ramach "Programu
skupu akcji własnych w celu umorzenia", o którym spółka informowała w raporcie bieżącym 10/2016 z dnia
16 maja 2016 roku.
Zgodnie z otrzymaną informacją, Dom Maklerski mBank S.A. w dniach 9 - 17 października 2017 roku nabył
w imieniu własnym, na rachunek ERGIS S.A., na rynku regulowanym 9.509 akcje po średniej cenie 5,6830 złotych za akcję. Szczegóły transakcji zaprezentowano w załączniku do niniejszego raportu.
Wartość nominalna nabytych akcji wynosi 5.705,40 złotych i stanowi 0,025% w kapitale zakładowym.
Od rozpoczęcia skupu akcji własnych do dnia 17 października 2017 roku włącznie Emitent nabył 1.108.943
akcji własnych. Z uwagi na umorzenie 1.023.864 akcji, Emitent na dzień 17 października 2017 roku posiada 85.079 akcji własnych, co stanowi 0,221% udziału w kapitale zakładowym.
Podstawą prawną nabycia akcji jest "Program skupu akcji własnych w celu umorzenia", przyjęty uchwałą Zarządu ERGIS S.A. z dnia 16 maja 2016 roku w oparciu o Uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERGIS S.A. z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie "upoważnienia Zarządu Spółki
do nabycia akcji własnych ERGIS S.A. w celu ich umorzenia" oraz Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERGIS S.A. z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie "wyrażenia zgody na nabycie przez ERGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie akcji własnych w celu umorzenia oraz określenia zasad nabywania akcji własnych".
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych
§ 5 ust. 1 pkt 6

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Załącznik do Raportu bieżącego 51 /201 7
  Zestawienie transakcji w dniach 9 – 17 października 2017 roku
  Nazwa Spółki Data i czas transakcji Ilość Kurs Wartość
  transakcji
  Wartość
  nominalna
  Ergis 2017.10.09 10:26:01 85 5,77 490,45 51,00
  Ergis 2017.10.09 10:54:30 915 5,76 5 270,40 549,00
  Ergis 2017.10.09 15:47:55 298 5,76 1 716,48 178,80
  Ergis 2017.10.10 16:41:09 1 000 5,73 5 730,00 600,00
  Ergis 2017.10.12 10:21:25 278 5,72 1 590,16 166,80
  Ergis 2017.10.12 11:29:44 200 5,72 1 144,00 120,00
  Ergis 2017.10.12 12:41:42 250 5,72 1 430,00 150,00
  Ergis 2017.10.12 16:11:46 250 5,71 1 427,50 150,00
  Ergis 2017.10.12 16:11:46 250 5,71 1 427,50 150,00
  Ergis 2017.10.13 14:47:54 250 5,67 1 417,50 150,00
  Ergis 2017.10.13 14:48:45 1 498 5,69 8 523,62 898,80
  Ergis 2017.10.13 15:37:41 252 5,68 1 431,36 151,20
  Ergis 2017.10.13 16:45:04 528 5,67 2 993,76 316,80
  Ergis 2017.10.16 15:09:40 500 5,68 2 840,00 300,00
  Ergis 2017.10.17 12:08:50 1 900 5,62 10 678,00 1 140,00
  Ergis 2017.10.17 13:36:52 850 5,62 4 777,00 510,00
  Ergis 2017.10.17 13:58:23 205 5,62 1 152,10 123,00  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Ergis SA
ISIN:PLEUFLM00017
NIP:573-00-03-999
EKD: 22.22 produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
Adres: ul. Tamka 16 00-349 Warszawa
Telefon:+48 22 8280410
www:www.ergis.eu
Kalendarium raportów
2019-09-12Raport półroczny
2019-11-07Raport za III kwartał
2019-09-12Raport półroczny
2019-05-23Raport za I kwartał
Komentarze o spółce ERGIS
2019-05-22 18-05-13
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649