Raport.

ERGIS SA (42/2017) Podwyższenie kapitału w spółce zależnej MKF-Ergis Sp. z o.o.

Zarząd ERGIS S.A. (Emitent) informuje, że na posiedzeniu w dniu 18 września 2017 roku Rada Nadzorcza ERGIS S.A. zaakceptowała wniosek Zarządu i wyraziła zgodę na przedsięwzięcie polegające na podwyższeniu kapitału zakładowego w spółce MKF-Ergis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000372705) o kwotę 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) złotych w drodze utworzenia nowych 24.000 (dwudziestu czterech tysięcy) udziałów zwykłych, każdy o wartości 50,00 (pięćdziesięciu) złotych i objęcie przez ERGIS S.A. wszystkich nowoutworzonych 24.000 (dwudziestu czterech tysięcy) udziałów zwykłych w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MKF-ERGIS sp. z o.o., za łącznym wynagrodzeniem wynoszącym 22.200.000,00 (dwadzieścia dwa miliony dwieście tysięcy) złotych.
Środki z podwyższenia kapitału MKF-Ergis sp. z o.o. przeznaczy na spłatę zobowiązań wobec ERGIS S.A. z tytułu zakupu udziałów w spółce MKF-Schimanski-ERGIS GmbH. Na zapłatę pozostałej kwoty zobowiązania (15 mln PLN) z tego tytułu MKF-Ergis sp. z o.o. pozyska środki z kredytu bankowego. Nie będzie więc realizowany plan finansowania zakupu udziałów z pożyczki od ERGIS S.A., o którym Emitent informował w raporcie bieżącym 38/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 roku. Kredyt bankowy w spółce MKF-Ergis Sp. z o.o. nie wpłynie na zwiększenie zadłużenia Grupy Ergis, w tej samej wysokości zmniejszy się zadłużenie ERGIS S.A. z tytułu kredytów obrotowych.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Ergis SA
ISIN:PLEUFLM00017
NIP:573-00-03-999
EKD: 22.22 produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
Adres: ul. Tamka 16 00-349 Warszawa
Telefon:+48 22 8280410
www:www.ergis.eu
Kalendarium raportów
2019-09-12Raport półroczny
2019-11-07Raport za III kwartał
2019-09-12Raport półroczny
Komentarze o spółce ERGIS
2019-06-25 08-06-55
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649