Raport.

ERBUD SA (69/2018) Postanowienie Sądu Najwyższego w sprawie z powództwa Emitenta przeciwko Bankowi Millennium S.A. - pozostawienie rozpoznawania sprawy w Sądzie Apelacyjnym.

W nawiązaniu do informacji zawartych w: (i) raporcie bieżącym z dnia 22 grudnia 2010 roku, nr 84/2010; (ii) raporcie bieżącym z dnia 16 września 2016 roku, nr 65/2016; (iii) raporcie bieżącym z dnia 4 listopada 2016 roku, nr 81/2016 oraz (iv) raporcie bieżącym z dnia 29 maja 2018 roku, nr 31/2018, Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że Sąd Najwyższy wydał postanowienie, w sprawie z powództwa Emitenta przeciwko Bankowi Millennium S.A. pod sygn. akt I Cz 78/18, w którym uwzględnił zażalenie Banku Millennium S.A. na wyrok przekazujący sprawę sądowi okręgowemu do ponownego rozpoznania wraz z rozstrzygnięciem o kosztach postępowania apelacyjnego. Zgodnie z tym postanowieniem Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 maja 2018 r. wydany w sprawie o sygn. akt VII AGa 283/18 i przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu do dalszego rozpoznania wraz z rozstrzygnięciem o kosztach postępowania zażaleniowego.
Wartość przedmiotu sporu/zaskarżenia wynosi: 71.065.496,00 PLN.
Bez względu na rozstrzygnięcie sprawy Emitent podkreśla, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na wynik emitenta oraz cash flow. Cała strata poniesiona w wyniku sprawy z opcjami została rozliczona w 2008r.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Erbud SA
ISIN:PLERBUD00012
NIP:879-017-22-53
EKD: 45.21 budownictwo ogólne i inżynieria lądowa
Adres: ul. Puławska 300A 02-819 Warszawa
Telefon:+48 22 5487000
www:www.erbud.pl
Kalendarium raportów
2019-03-28Raport roczny
2019-05-15Raport za I kwartał
2019-09-05Raport półroczny
2019-11-14Raport za III kwartał
2019-05-15Raport za I kwartał
2019-09-05Raport półroczny
Komentarze o spółce ERBUD
2017-12-27 20:32:00
kati
Dlaczego znajdują się tu komunikaty dotyczące Interbud Lublin a nie ERBUD SA?
2017-12-28 11:46:10
iGPW
Problem z mieszaniem komunikatów dwóch spółek został rozwiązany.
Przepraszamy za problemy.
2017-12-28 12:30:36
dizi
Na temat naganiaczy, tj. analityków Domów Maklerskich mam wyrobione zdanie. Klasycznym przykładam obrazującym merytoryczne przygotowanie ,,analityków” są analitycy DM BDM, którzy jeszcze nie tak dawno w raporcie z 3 marca 2017 r. podwyższyli cenę docelową akcji Erbudu do 35 zł. ,,Uważamy, że przy naszych prognozach wycena Erbudu nie jest wygórowana” – napisano w raporcie. Zerkam teraz na aktualną cenę akcji, i co widzę: 20,21 zł/akcję. Jak to się ma do prognozowanych 35 zł/akcję? Jak można pomylić się ponad 42%???. Co zatem zawodowo powinni robić wspomniani ,,analitycy”? Podpowiadam: rowy kopać, a nie zajmować się wróżeniem. Wygląda to przecież gorzej niż przy grze w 3 karty, gdzie przekupionych klakierów wokół mobilnego ,,stolika”, podpuszczających graczy, również nigdy nie brakowało. W przypadku, gdy ktoś naprawdę będzie zainteresowany akcjami Erbud S.A., to nie będzie czytał ,,prognoz” analityków tylko np. będzie na bieżąco śledził MÓJ ERBUD na facebooku, nie zawadzi również przejrzeć tam wpisy archiwalne. MÓJ ERBUD pozwoli potencjalnym nabywcom lub pechowym właścicielom akcji Erbudu poznawać prawdziwe przyczyny pikowania tych akcji w dół. Nie wolno dawać nabierać się ,,analitykom”, których wróżby nawet we wspomnianej grze w 3 karty zdałyby się psu na budę. Tylko MÓJ ERBUD na facebooku prawdę Ci powie o ERBUD S.A.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649