Raport.

ERBUD SA (40/2018) Podpisanie znaczącej Umowna na roboty budowlane o wartości 52 mln zł - budowa Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych B4, B5, B6 (Etap II), B7 i B8 (Etap III) z garażami podziemnymi, osiedlowym układem drogowym wraz z zespołem par

Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuje iż w dniu 1 sierpnia 2018 Emitent podpisał znaczącą umowę na roboty budowlane na niżej określonych warunkach:
1 Data zawarcia kontraktu 2018-08-01
2 Inwestor (dokładna nazwa i siedziba) Polnord - Apartamenty Sp. z o.o.
ul. Śląska 35/37
81-310 Gdynia
3 Wartość kontraktu (PLN, netto) 52 000 000,00
4 Przedmiot kontraktu Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych B4, B5, B6 (Etap II), B7 i B8 (Etap III) z garażami podziemnymi, osiedlowym układem drogowym wraz z zespołem parkingów naziemnych, infrastrukturą techniczną (sieci z przyłączami: wodociąg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, oświetleniowa, fragment drogi publicznej ul. A. Flisykowskiego 045-KD80 (plan nr 1818) ze zjazdami z drogi publicznej ul. A. Flisykowskiego oraz zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji deweloperskiej pod nazwą "Fotoplastykon" przy ul. Guderskiego/ Flisykowskiego w Gdańsku
5 Miejsce wykonywania kontraktu: ul. Guderskiego/ Flisykowskiego, Gdańsk
6 Terminy realizacji:
1. Rozpoczęcie robót budowlanych: 27.08.2018 r.
2. Zakończenie zakresu Umowy: 30.09.2020 r.
7 Warunki płatności: Fakturowanie zgodnie z zaawansowaniem, jeden raz w miesiącu, termin płatności 30 dni
8 Gwarancja dobrego wykonania (wartość, termin obowiązywania) 5% Wynagrodzenia netto w formie gwarancji ubezpieczeniowej
9 Gwarancja naprawy wad i usterek (wartość termin obowiązywania) 2,5% Wynagrodzenia netto w formie gwarancji ubezpieczeniowej
10 Kary Kary nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów.
Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 15% kwoty Wynagrodzenia.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Erbud SA
ISIN:PLERBUD00012
NIP:879-017-22-53
EKD: 45.21 budownictwo ogólne i inżynieria lądowa
Adres: ul. Puławska 300A 02-819 Warszawa
Telefon:+48 22 5487000
www:www.erbud.pl
Kalendarium raportów
2021-11-08Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ERBUD
2017-12-27 20:32:00
kati
Dlaczego znajdują się tu komunikaty dotyczące Interbud Lublin a nie ERBUD SA?
2017-12-28 11:46:10
iGPW
Problem z mieszaniem komunikatów dwóch spółek został rozwiązany.
Przepraszamy za problemy.
2017-12-28 12:30:36
dizi
Na temat naganiaczy, tj. analityków Domów Maklerskich mam wyrobione zdanie. Klasycznym przykładam obrazującym merytoryczne przygotowanie ,,analityków” są analitycy DM BDM, którzy jeszcze nie tak dawno w raporcie z 3 marca 2017 r. podwyższyli cenę docelową akcji Erbudu do 35 zł. ,,Uważamy, że przy naszych prognozach wycena Erbudu nie jest wygórowana” – napisano w raporcie. Zerkam teraz na aktualną cenę akcji, i co widzę: 20,21 zł/akcję. Jak to się ma do prognozowanych 35 zł/akcję? Jak można pomylić się ponad 42%???. Co zatem zawodowo powinni robić wspomniani ,,analitycy”? Podpowiadam: rowy kopać, a nie zajmować się wróżeniem. Wygląda to przecież gorzej niż przy grze w 3 karty, gdzie przekupionych klakierów wokół mobilnego ,,stolika”, podpuszczających graczy, również nigdy nie brakowało. W przypadku, gdy ktoś naprawdę będzie zainteresowany akcjami Erbud S.A., to nie będzie czytał ,,prognoz” analityków tylko np. będzie na bieżąco śledził MÓJ ERBUD na facebooku, nie zawadzi również przejrzeć tam wpisy archiwalne. MÓJ ERBUD pozwoli potencjalnym nabywcom lub pechowym właścicielom akcji Erbudu poznawać prawdziwe przyczyny pikowania tych akcji w dół. Nie wolno dawać nabierać się ,,analitykom”, których wróżby nawet we wspomnianej grze w 3 karty zdałyby się psu na budę. Tylko MÓJ ERBUD na facebooku prawdę Ci powie o ERBUD S.A.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor