Raport.

ERBUD SA (9/2018) Zawarcie przez ERBUD S.A. (Emitent) umowy o roboty budowlane i generalne wykonawstwo II etapu inwestycji Dorzecze Legnickiej o wartości 29 mln zł.

Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 7 marca 2018 roku zawarł ze Spółka zależną od Vantage Development S.A. - Spółką pod firmą VD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mieszkania XVII Spółka Komandytowa ("Zamawiający") umowę realizująca inwestycję deweloperską mieszkaniową: Dorzecze Legnickiej przy ulicy Małopanewskiej we Wrocławiu ("Inwestycja").
Wartość umowy wynosi 29 mln złotych netto.
Na podstawie Umowy Emitent jako Wykonawca został zobowiązany do całkowitego i kompletnego wykonania budynku mieszkalnego wielorodzinnego w inwestycji Dorzecze Legnickiej etap II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu na nieruchomości, wykonaniem prac rozbiórkowych istniejących budynków oraz budową drogi dojazdowej. Etap II Inwestycji obejmować będzie 142 mieszkania o łącznej powierzchni 7.248 m2.
Zakończenie całości robót zostało przewidziane w terminie 66 tygodni od dnia doręczenia nakazu rozpoczęcia robót, który to nakaz Zamawiający może wydać najpóźniej do dnia 31 marca 2018 roku.
Zamawiający uprawniony jest do czasu wydania nakazu rozpoczęcia robót lecz nie później niż do dnia 31 marca 2018 roku do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez prawa do naliczenia kary umownej za odstąpienie. W przypadku, gdy Zamawiający nie wyda nakazu rozpoczęcia robót w powyższym terminie, Umowa wygasa z upływem 31 marca 2018 roku, a Wykonawcy nie przysługują: prawo do odstąpienia od Umowy, naliczenia kar umownych ani żadne inne roszczenia odszkodowawcze.
Ponadto, Zamawiający może w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku odstąpić od Umowy w przypadku min. opóźnień w realizacji poszczególnych etapów prac.
Łączna wysokość wszystkich naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 15 % wynagrodzenia. Zamawiający jest uprawniony do żądania odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Erbud SA
ISIN:PLERBUD00012
NIP:879-017-22-53
EKD: 45.21 budownictwo ogólne i inżynieria lądowa
Adres: ul. Puławska 300A 02-819 Warszawa
Telefon:+48 22 5487000
www:www.erbud.pl
Kalendarium raportów
2020-05-14Raport za I kwartał
2020-09-03Raport półroczny
2020-11-06Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ERBUD
2017-12-27 20:32:00
kati
Dlaczego znajdują się tu komunikaty dotyczące Interbud Lublin a nie ERBUD SA?
2017-12-28 11:46:10
iGPW
Problem z mieszaniem komunikatów dwóch spółek został rozwiązany.
Przepraszamy za problemy.
2017-12-28 12:30:36
dizi
Na temat naganiaczy, tj. analityków Domów Maklerskich mam wyrobione zdanie. Klasycznym przykładam obrazującym merytoryczne przygotowanie ,,analityków” są analitycy DM BDM, którzy jeszcze nie tak dawno w raporcie z 3 marca 2017 r. podwyższyli cenę docelową akcji Erbudu do 35 zł. ,,Uważamy, że przy naszych prognozach wycena Erbudu nie jest wygórowana” – napisano w raporcie. Zerkam teraz na aktualną cenę akcji, i co widzę: 20,21 zł/akcję. Jak to się ma do prognozowanych 35 zł/akcję? Jak można pomylić się ponad 42%???. Co zatem zawodowo powinni robić wspomniani ,,analitycy”? Podpowiadam: rowy kopać, a nie zajmować się wróżeniem. Wygląda to przecież gorzej niż przy grze w 3 karty, gdzie przekupionych klakierów wokół mobilnego ,,stolika”, podpuszczających graczy, również nigdy nie brakowało. W przypadku, gdy ktoś naprawdę będzie zainteresowany akcjami Erbud S.A., to nie będzie czytał ,,prognoz” analityków tylko np. będzie na bieżąco śledził MÓJ ERBUD na facebooku, nie zawadzi również przejrzeć tam wpisy archiwalne. MÓJ ERBUD pozwoli potencjalnym nabywcom lub pechowym właścicielom akcji Erbudu poznawać prawdziwe przyczyny pikowania tych akcji w dół. Nie wolno dawać nabierać się ,,analitykom”, których wróżby nawet we wspomnianej grze w 3 karty zdałyby się psu na budę. Tylko MÓJ ERBUD na facebooku prawdę Ci powie o ERBUD S.A.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649