Raport.

EMPERIA HOLDING SA (8/2018) Zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Spółki Emperia Holding S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 8 marca 2018 roku otrzymał zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, złożone przez Cezarego Barana, pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta, dotyczące zbycia akcji Emitenta.
W wyniku realizacji powyższej transakcji w dniu 6 marca 2018 roku Cezary Baran, Wiceprezes Zarządu Emitenta sprzedał 600 akcji Emitenta. Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Emitenta, po dokonaniu powyższej transakcji Cezary Baran, Wiceprezes Zarządu Emitenta nie posiada akcji Emitenta.
Treść otrzymanego zawiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  Powiad omienie o transakcj i/transakcjach *, o którym mowa
  w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
  1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej
  a) Nazwa/Nazwisko Baran Cezary
  2 Powód powiadomienia
  a) Stanowisko/status Wiceprezes Zarządu
  b) Pierwotne powiadomienie/zmiana Pierwotne powiadomienie
  3
  Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnie ń do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego
  aukcje lub monitorującego aukcje
  a) Nazwa Emperia Holding S.A.
  b) LEI 259400UQDESA07TY7K54
  4 Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego
  rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każ dej daty; oraz (iv) każdego
  miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
  a) Opis instrumentu finansowego,
  rodzaj instrumentu
  Kod identyfikacyjny
  Akcj a,
  PLELDRD00017
  b) Rodzaj transakcji zbycie
  c)
  Cena i wolumen Cena Wolumen
  101,50 PLN 600
  d)
  Informacje zbiorcze
   Łączny wolumen
   Cena
  600
  101, 50 PLN
  e) Data transakcji 2018 -03 -06
  f) Miejsce transakcji GPW, XWAR
  * Niepotrzebne skreś lić


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Emperia Holding SA
ISIN:PLELDRD00017
NIP:712-10-07-105
EKD: 70.10 świadczenie usług holdingowych
Adres: ul. Projektowa 1 20-209 Lublin
Telefon:+48 81 7451778
www:www.emperia.pl
Komentarze o spółce EMPERIA HOLDING
2020-04-01 12-04-48
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649