Raport.

EMPERIA HOLDING SA (7/2018) Doręczenie pozwu Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Emitenta

Zarząd Emperia Holding S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu 5 marca 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy, doręczył Emitentowi odpis pozwu wniesionego przez Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach ("Eurocash") w sprawie o uchylenie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Emitent ("Pozew").
Jednocześnie ww. Sąd zobowiązał Emitenta do złożenia odpowiedzi na Pozew w terminie 1 miesiąca. Emitent nie zgadza się z argumentami podniesionymi przez Eurocash w treści Pozwu, a także podejmie wszelkie przewidziane prawem działania zmierzające do ochrony interesu Emitenta, a w szczególności w wyznaczonym terminie złoży stosowną odpowiedź na Pozew.
W raporcie bieżącym nr 2/2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. Zarząd Emitenta informował o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia Eurocash dotyczącego uchylenia ww. uchwały Walnego Zgromadzenia Emitenta.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Emperia Holding SA
ISIN:PLELDRD00017
NIP:712-10-07-105
EKD: 70.10 świadczenie usług holdingowych
Adres: ul. Projektowa 1 20-209 Lublin
Telefon:+48 81 7451778
www:www.emperia.pl
Komentarze o spółce EMPERIA HOLDING
2020-05-26 08-05-48
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649