Raport.

EMPERIA HOLDING SA (61/2017) Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszone przez MAXIMA GRUPĖ, UAB

Podstawa prawna: Art. 80 Ustawy o ofercie - stanowisko zarządu spółki dotyczące wezwania
Na podstawie art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1639 ze zm.). ("Ustawa o Ofercie"), Zarząd Emperia Holding S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym przekazuje Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego przez MAXIMA GRUPĖ, UAB w dniu 24 listopada 2017 r., na podstawie art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie.

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Emperia Holding SA
ISIN:PLELDRD00017
NIP:712-10-07-105
EKD: 70.10 świadczenie usług holdingowych
Adres: ul. Projektowa 1 20-209 Lublin
Telefon:+48 81 7451778
www:www.emperia.pl
Komentarze o spółce EMPERIA HOLDING
2019-05-20 18-05-00
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649