Raport.

EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA (29/2019) Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu EMC Instytut Medyczny S.A. oraz Penta Hospitals Poland sp. z o.o.

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 504 w zw. z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 27/2019 z 15 listopada 2019 r. dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz pierwszego zawiadomienia o planowanym połączeniu Spółki z Penta Hospitals Poland sp. z o.o., zawiadamia po raz drugi o zamiarze połączenia Spółki (jako spółki przejmującej) z Penta Hospitals Poland sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (jako spółką przejmowaną).
Plan połączenia spółek z dnia 23 września 2019 r. został opublikowany dnia 23 września 2019 r. na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.emc-sa.pl/strefa-inwestora/raporty-biezace/raport-nr-24-2019 oraz https://www.emc-sa.pl/o-nas/aktualnosci/polaczenie-spolek-emc-im-sa-i-php-sp-z-o-o. Na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych Spółka nie ogłaszała planu połączenia w trybie art. 500 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
Na stronie internetowej Spółki, pod adresem: https://www.emc-sa.pl/strefa-inwestora oraz https://www.emc-sa.pl/o-nas/aktualnosci dostępne są dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj.:
1. projekty uchwał walnego zgromadzenia Spółki oraz zgromadzenia wspólników Penta Hospitals Poland sp. z o.o. w sprawie połączenia;
2. projekt zmian Statutu Spółki;
3. dokumenty zawierające ustalenie wartości majątku Spółki oraz Penta Hospitals Poland sp. z o.o. na dzień 9 sierpnia 2019 r.;
4. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Penta Hospitals Poland sp. z o.o. na dzień 9 sierpnia 2019 r.;
5. sprawozdania Zarządów Spółki oraz Penta Hospitals Poland sp. z o.o. uzasadniające Połączenie;
6. opinia biegłego z badania planu połączenia;
7. sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności Spółki oraz Penta Hospitals Poland sp. z o.o.
Dokumenty te będą dostępne na ww. stronach internetowych co najmniej do dnia 16 grudnia 2019 r. Tym samym, zgodnie z art. 505 § 31 Kodeksu spółek handlowych, odpisy ww. dokumentów nie będą udostępnione akcjonariuszom w lokalu Spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na którym planowane jest podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki z Penta Hospitals Poland sp. z o.o. oraz zmian Statutu Spółki, odbędzie się 16 grudnia 2019 r. o godzinie 10:00 w biurze Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A., przy al. Śląskiej 1 we Wrocławiu.
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem, będące przedmiotem rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie, zostały przekazane raportem bieżącym Spółki nr 27/2019 z 15 listopada 2019 r. i są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.emc-sa.pl/strefa-inwestora/lad-korporacyjny/walne-zgromadzenie
Podstawa prawna:
Art. 504 w zw. z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:EMC Instytut Medyczny SA
ISIN:PLEMCIM00017
NIP:8942814132
EKD: 85.10 działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego
Adres: ul. Pilczycka 144-148 54-144 Wrocław
Telefon:+48 71 7117461
www:www.emc-sa.pl
Kalendarium raportów
2020-03-31Raport roczny
2020-05-28Raport za I kwartał
2020-09-29Raport półroczny
2020-11-26Raport za III kwartał
Komentarze o spółce EMC INSTYTUT MEDYC...
2020-02-24 09-02-00
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649