Raport.

ELQ SA (2/2020) Zawarcie istotnych umów

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd ELQ S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu ESPI nr 1/2020 z dnia 24 marca 2020 r. informuje, iż w dniu 25 marca 2020 r. powziął informacje o obustronnym podpisaniu umów ze:
1. Spółką Bastecor sp. z o.o. na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 999,99 kW wraz z niezbędną infrastrukturą;
2. Spółką Czarny Kormoran sp. z o.o. na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 0,979 MW wraz z niezbędną infrastrukturą;
3. Spółką Giez sp. z o.o. na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1959,99 kW wraz z niezbędną infrastrukturą;
4. Spółką SolViol 1 sp. z o.o. na budowę farm fotowoltaicznych o mocy do 8629 kW wraz z niezbędną infrastrukturą;
5. Spółką Mosty Fotowoltaika Bis sp. z o.o. na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1200 kW wraz z niezbędną infrastrukturą.
Przedmiotowe umowy spełniają kryterium istotności ze względu na fakt, iż ich łączna wartość znacząco przekracza 30% wartości kapitałów własnych Spółki.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:ELQ SA
ISIN:PLIPOSA00010
NIP:8992609747
EKD: 63.11 przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, działalność portali internetowych
Adres: Pl. Powstańców Śląskich 1 lok. 201 53-329 Wrocław
Telefon:+48 71 7262121
www:www.elqsa.pl
Komentarze o spółce ELQ
2020-06-06 22-06-49
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649