Raport.

ELQ SA (6/2018) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

Zarząd ELQ S.A. (dalej: "Emitent" lub "Spółka") informuje, iż w dniu 6 marca 2018 roku do siedziby Spółki wpłynęła rezygnacja pana Ryszarda Bobrowskiego z pełnienia funkcji Członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, skuteczna z dniem 6 marca 2018 roku.
Jednocześnie w związku z rezygnacją Przewodniczącego Rady Nadzorczej pana Ryszarda Bobrowskiego, Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 6 marca 2018 r., działając w trybie § 10 statutu Spółki podjęła uchwałę nr 02/03/2018 w sprawie powołania pana Artura Siwka na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej z dniem 6 marca 2018 r.
Zarząd Spółki informuje, że kwestionariusz osobowy pana Artura Siwka zgodnie z § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu został przekazany raportem bieżącym EBI nr 32/2016 z dnia 14 grudnia 2016r.
Aktualnie w skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą następujące osoby:
- Artur Siwek - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Włodzimierz Bogucki - Członek Rady Nadzorczej,
- Robert Kucęba - Członek Rady Nadzorczej,
- Dominik Dymecki - Członek Rady Nadzorczej.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:ELQ SA
ISIN:PLIPOSA00010
NIP:8992609747
EKD: 63.11 przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, działalność portali internetowych
Adres: Pl. Powstańców Śląskich 1 lok. 201 53-329 Wrocław
Telefon:+48 71 7262121
www:www.elqsa.pl
Komentarze o spółce ELQ
2020-04-04 04-04-05
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649