Raport.

ELQ SA (5/2018) Zmiany w składzie Zarządu Emitenta

Zarząd ELQ S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w związku z otrzymanym zawiadomieniem pana Marcina Sołtysiaka o niemożności dalszego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu od dnia 3 marca 2018 r., Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 6 marca 2018 r., działając w trybie § 12 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki podjęła uchwałę nr 03/03/2018 w sprawie powołania Pana Ryszarda Bobrowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. Pan Ryszard Bobrowski będzie sprawować funkcję Prezesa Zarządu z dniem 7 marca 2018 r., pod warunkiem złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Uchwała Rady Nadzorczej weszła w życie z chwilą jej podjęcia. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że rezygnacja Pana Ryszarda Bobrowskiego z funkcji Członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej wpłynęła w dniu 6 marca 2018 r.
Zarząd Spółki informuje, że kwestionariusz osobowy pana Ryszarda Bobrowskiego zgodnie z § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu został przekazany raportem bieżącym EBI nr 21/2017 z dnia 31 grudnia 2017r.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:ELQ SA
ISIN:PLIPOSA00010
NIP:8992609747
EKD: 63.11 przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, działalność portali internetowych
Adres: Pl. Powstańców Śląskich 1 lok. 201 53-329 Wrocław
Telefon:+48 71 7262121
www:www.elqsa.pl
Komentarze o spółce ELQ
2020-04-09 02-04-51
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649