Raport.

ELEMENTAL HOLDING SA (6/2018) Zakup większościowego pakietu udziałów w niemieckiej spółce z branży recyklingu katalizatorów samochodowych

Zarząd ELEMENTAL HOLDING S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej: "Emitent" lub "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2018 z dnia 10 stycznia 2018 roku, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym powziął informację od podmiotu zależnego - FINEX SICAV SIF S.A. - Private Equity VII (dalej: "Fundusz"), iż w dniu 28 lutego 2018 roku Fundusz podpisał umowę nabycia 85% udziałów w spółce RECAT GmbH z siedzibą w Sulzfeld w Niemczech (dalej: "RECAT").
Umowa zawarta została po dokonaniu prawnego jak i finansowego due diligence RECAT. Przeniesienie własności udziałów jest skuteczne z chwilą zawarcia umowy.
Pozostałe warunki umowy nabycia udziałów nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w podobnych umowach.
RECAT jest na rynku niemieckim oraz zachodnio - europejskim wiodącym przedsiębiorstwem specjalizującym się w recyklingu zużytych katalizatorów samochodowych i przemysłowych. Spółka posiada zaawansowany technologicznie zakład recyklingu o łącznej wydajności do 200 ton miesięcznie, wyposażony w linie do demontażu, separacji, cięcia oraz mielenia odpadów. Zaplecze technologiczne RECAT stanowi również profesjonalne laboratorium chemiczne pozwalające wykonywać dokładne badania zawartości metali szlachetnych nowoczesnymi metodami badawczymi. RECAT prowadzi również projekty badawcze w zakresie recyklingu i transportu zużytych baterii i akumulatorów, w tym baterii litowo - jonowych. RECAT posiada zezwolenie na utylizację zużytych katalizatorów (w tym zawierających substancje niebezpieczne), natomiast w zakresie zbierania, przewozu, składowania i przerobu - jest uprawniona do używania nazwy Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami oraz znaku kontroli PÜG.
W sierpniu 2015 certyfikowała swój system zarządzania jakością na zgodność z normą ISO 9001:2008.
Zlokalizowana strategicznie w południowo - zachodniej części Niemiec, posiada sieć zakupową w krajach niemieckojęzycznych (Niemcy, Austria, Szwajcaria), we Francji oraz w krajach północno - zachodniej Afryki. Spółka zbiera i przetwarza rocznie około 350 ton zużytych katalizatorów samochodowych i przemysłowych, generując przychody na poziomie 20 mln EUR rocznie.
Przedmiotowa transakcja wpłynie znacząco na poszerzenie skali działalności Emitenta na rynku recyklingu zużytych katalizatorów samochodowych w Europie Zachodniej i pozwoli na rozpoczęcie ekspansji na perspektywicznym rynku, jakim jest rynek niemiecki.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Elemental Holding SA
ISIN:PLELMTL00017
NIP:5291756419
EKD: 64.20 działalność holdingów finansowych
Adres: ul. Traugutta 42 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Telefon:+48 22 3909135
www:www.elemental-holding.pl
Kalendarium raportów
2019-05-23Raport za I kwartał
2019-09-19Raport półroczny
2019-11-21Raport za III kwartał
2019-05-23Raport za I kwartał
2019-09-19Raport półroczny
Komentarze o spółce ELEMENTAL HOLDING
2019-05-20 18-05-25
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649