Raport.

ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (20/2018) Informacja o podpisaniu aneksów do istotnych umów.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/1999 z dnia 3 września 1999 roku, raportu bieżącego nr 42/2014 r. z dnia 23 lipca 2014 r. oraz raportu bieżącego nr 32/2013 r. z dnia 20 grudnia 2013 r, Zarząd Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. ( dalej "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od spółki zależnej Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. (ECB sp. z o.o.) informacje o podpisaniu przez ECB sp. z o.o. w dniu 23 sierpnia 2018 r. oraz Tauron Ciepło Sp. z o.o. (dalej TC) aneksu do Umowy nr 6/EC/99 zawartej 3 września 1999r. oraz aneksu do umowy z dnia 19 grudnia 2013 r. których przedmiotem jest sprzedaż zamówionej mocy cieplnej, ciepła, nośnika ciepła.
Aneksem do umowy z dnia 3 września 1999 r. obniżona została z dniem 1 września 2018 r. zamówiona moc cieplna z 250MWt do 235 MWt oraz przedłużony został okres obowiązywania umowy do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Aneksem do umowy z dnia 19 grudnia 2013 r. ustalono, że umowa obowiązuje od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2026 r.
Pozostałe postanowienia umów pozostały bez zmian.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Elektrociepłownia Będzin SA
ISIN:PLECBDZ00013
NIP:625-000-76-15
EKD: 40.10 wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej
Adres: ul. Bolesława Krzywoustego 7 61-144 Poznań
Telefon:+48 32 2679599
www:www.ecbedzin.pl
Kalendarium raportów
2019-09-16Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-09-16Raport półroczny
Komentarze o spółce ELEKTROCIEPŁOWNIA...
2019-06-25 07-06-38
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649