Raport.

ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (15/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28.06.2018 r.

Zarząd Spółki Elektrociepłownia "Będzin" Spółka Akcyjna podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2018 r.
1. Pan Krzysztof Kwiatkowski, - posiadający na tym ZWZA 704.462 akcji, uprawniających do wykonania 704.462 głosów, stanowiących 22,37% wszystkich głosów na tym WZ, które stanowią 22,37% ogólnej liczby głosów.
2. Bank Gospodarstwa Krajowego, - posiadający na tym ZWZA 311.355 akcji, uprawniających do wykonania 311.355 głosów, stanowiących 9,89% wszystkich głosów na tym WZ, które stanowią 9,89% ogólnej liczby głosów.
3. Pan Waldemar Organista, - posiadający na tym ZWZA 273.146 akcji, uprawniających do wykonania 273.146 głosów, stanowiących 8,67% wszystkich głosów na tym WZ, które stanowią 8,67% ogólnej liczby głosów.
4. AUTODIRECT S.A., - posiadający na tym ZWZA 269.037 akcji, uprawniających do wykonania 269.037 głosów, stanowiących 8,54% wszystkich głosów na tym WZ, które stanowią 8,54% ogólnej liczby głosów.
5. Skarb Państwa, - posiadający na tym ZWZA 157.466 akcji, uprawniających do wykonania 157.466 głosów, stanowiących 5,00% wszystkich głosów na tym WZ, które stanowią 5,00% ogólnej liczby głosów.
Wszyscy Akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. zarejestrowali łącznie 1.995.466 akcji uprawniających do wykonania 1.995.466 głosów. Głosy te stanowią 63,36% ogólnej liczby głosów.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Elektrociepłownia Będzin SA
ISIN:PLECBDZ00013
NIP:625-000-76-15
EKD: 40.10 wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej
Adres: ul. Bolesława Krzywoustego 7 61-144 Poznań
Telefon:+48 32 2679599
www:www.ecbedzin.pl
gpwlink:elektrocieplownia-bedzin.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-16Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-16Raport półroczny
2019-04-25Raport roczny
Komentarze o spółce ELEKTROCIEPŁOWNIA...
2019-04-20 14-04-53
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649