Raport.

ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (13/2018) Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art.19 MAR

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd spółki Elektrociepłownia Będzin S.A. ("Spółka") informuje o otrzymaniu w dniu 13 czerwca 2018 r. zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR od:
1. Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Waldemara Organisty, dotyczącego zbycia 12.000 akcji Spółki.
oraz
2. Spółki AUTODIRECT S.A. będącej podmiotem blisko związanym z Panem Krzysztofem Kwiatkowskim - Prezesem Zarządu Spółki oraz Panem Grzegorzem Kwiatkowskim - Członkiem Rady Nadzorczej Spółki, dotyczącego nabycia 12.000 akcji Spółki.

Treść obu zawiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  1

  Powiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust 1 rozporządzenia MAR
  1. Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze / osoby blisko z nią związanej
  a) Nazwa/Nazwisko AUTODIRECT S.A. z siedzibą w Warszawie

  2. Powód powiadomienia
  a) Stanowisko / status Podmiot blisko związany z następującymi osobami
  pełniącymi obowiązki zarządcze w spółce
  Elektrociepłownia „Będzin” S.A.:
  1) Krzysztof Kwiatkowski- Prezes Zarządu
  2) Grzegorz Kwiatkowski- Członek Rady Nadzorczej

  b) Pierwotne powiadomienie /
  zmiana
  Pierwotne powiadomienie

  3. Dane emitenta, uczestnika rynku upra wnień do emisji, platformy aukcy jnej, prowadzącego auk cje lub
  monitorującego aukcje.
  a) Nazwa Elektrociepłownia „Będzin” S.A.

  b) LEI 259400AUEYFODJAJ4Y68
  4. Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego rodzaju instrumentu;
  (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego
  4.1 .
  a) Opis instrumentu
  finansowego, rodzaj
  instrumentu, Kod
  identyfikacyjny
  - akcje Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
  - PLECBDZ00013
  b) Rodzaj transakcji - nabycie
  c) Cena i wolumen Cena Wolumen
  25,00 PLN

  12000

  d) Informacje zbiorcze
  - łączny wolumen
  - cena

  12000
  25,00 PLN
  e) Data transakcji 2018-06-11

  f) Miejsce transakcji GPW, XWAR


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Elektrociepłownia Będzin SA
ISIN:PLECBDZ00013
NIP:625-000-76-15
EKD: 40.10 wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej
Adres: ul. Bolesława Krzywoustego 7 61-144 Poznań
Telefon:+48 32 2679599
www:www.ecbedzin.pl
Kalendarium raportów
2019-09-16Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-09-16Raport półroczny
Komentarze o spółce ELEKTROCIEPŁOWNIA...
2019-08-25 15-08-17
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649