Raport.

ELECTROCERAMICS SA (2/2018) Podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2017 i 2018 rok

Zarząd Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 5 marca 2018 r. Spółka podpisała umowę o badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i 2018 z firmą Doradca Auditors Sp. z o.o. (adres: Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk), wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 913.
Umowa o badanie została podpisana na podstawie uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 26 lutego 2018 r. o wyborze ww. podmiotu do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2017 i 2018 rok. Wybór został dokonany na podstawie § 16 ust. 2 litera f) Statutu Spółki.
Spółka nie korzystała wcześniej z usług Doradca Auditors Sp. z o.o. przy badaniu sprawozdania finansowego.
Umowa ze spółką Doradca Auditors Sp. z o.o. została zawarta na okres związany z wykonaniem badania ww. sprawozdań finansowych Spółki.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Electroceramics SA
ISIN:PLGPFCS00018
NIP:8992627260
EKD: 64.20 działalność holdingów finansowych
Adres: ul. Świętokrzyska 30/63 00-116 Warszawa
Telefon:+48 22 6290681
www:www.electroceramics.pl
Komentarze o spółce ELECTROCERAMICS
2020-04-03 09-04-13
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649