Raport.

EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SA (40/2018) Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej EGH SA

Zarząd Ekopolu Górnośląskiego Holding SA. przekazuje skonsolidowany Raport za II kwartał 2018 roku.
Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Skonsolidowany
  Raport kwartalny 2018
  Ekopol Górnośląski Holding SA
  II


  2 |RAPORT KWARTALNY 2018 Q II


  RAPORT KWARTALNY 2018 Q II | 3
  Informacje o Spółce
   Dane o grupie kapitałowej
   Zarząd
   Notowania na giełdzie New Connect
   Akcjonariat
   Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
  Sprawozdanie finansowe
   Polityka rachunkowości
   Informacje o zatrudnieniu
   Rachunek Zysków i Strat
   Zmiany w kapitale
   Bilans
   Przepływy pieniężne
  Z?}?? l???ov? ? // Y ?????X ?}??s ????P}?}?v? ???? u]?v? ?P}v] ? ?u]vu] ???}??}v?u] hZ?s v? ???l???? ?? ? ']s? W?]?? t??}?]}??Z ? t????]
  ^ ? v] ??X??X????U ? ????] ?u]v? hZ?s? v? ???l???? ] ?P}v] ? ?s ?v]l]u } hZ?s? ???l???? ?? ? ']s? t ?l?? iv}o]?? c/v(}?ui ]? ] }l??}? ? o??v???v?u ^???u] K?}??_X


  4 |RAPORT KWARTALNY 2018 Q II
  Pełna nazwa: EKOSET Direct Investment Sp. z o.o.
  Adres Spółki: 41-940 Piekary Śląskie, ul. Graniczna 7
  Kraj siedziby: Rzeczpospolita Polska
  Telefon: (32) 389 25 70
  Regon: 003442595
  Nr identyfikacyjny NIP: 626-24-44-971
  KRS: 0000111768
  Poczta elektroniczna: ekoset@ekoset.pl
  Pełna nazwa: Ekopol Górnośląski Holding S.A.
  Adres Spółki: 41-940 Piekary Śląskie, ul. Graniczna 7
  Kraj siedziby: Rzeczpospolita Polska
  Telefon: (32) 389 25 60
  Regon: 27005201
  Nr identyfikacyjny NIP: 627-001-28-03
  KRS: 0000262988
  Poczta elektroniczna: eg@eg.com.pl


  RAPORT KWARTALNY 2018 Q II | 5 Władze
  Członkowie Rady Nadzorczej jednostki dominującej EGH SA
  Beata Surmańska - Prezes Zarządu Ekoset DI Sp. z o.o.
  Absolwentka Wydziału Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w
  Katowicach.
  Specjalista z zakresu doradztwa finansowego dla przedsiębiorstw, bankowości i
  ubezpieczeń majątkowych
  Od 1998 roku Prezes Zarządu Spółki Ekoset Direct Investment spółka z o.o.
  Od 2007 roku Prezes Zarządu Spółki Almar spółka z. o.o.
  Sekretarz Sądu Arbitrażowego w Radzionkowie przy Izbie Przemysłowo Handlowej w
  Tarnowskich Górach, pełni również funkcję arbitra w tymże sądzie.
  Zainteresowania: turystyka i sport.
  Andrzej S. Piecuch - Prezes Zarządu EGH SA
  Absolwent Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Śląskiego. Stypendysta, a następnie
  pracownik Kombinatu Budowlano-Montażowego „Budomont” w Chorzowie, w którym
  zakończył pracę w randze zastępcy Dyrektora ds. Środków Produkcji. Dyrektor Górniczy
  (funkcyjny tytuł nadany dożywotnio przez Ministerstwo Górnictwa i Energetyki —
  obecnie Ministerstwo Gospodarki). Członek Zarządu, a następnie Prezes Zarządu
  Ekopolu Górnośląskiego. Członek rad nadzorczych kilku spółek z branży bankowej
  i finansowej. Członek Rady Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach.
  Jeden z fundatorów Fundacji „Powiatowe Dzieci”. Odznaczony przez Prezydenta RP
  Srebrnym Krzyżem Zasługi. Odznaczony przez Marszałka Województwa Śląskiego
  Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego.
  Mirosław Szarawarski - Wiceprezes Zarządu EGH SA
  Absolwent Politechniki Śląskiej. Pracę zawodową rozpoczął w Hutniczym
  Przedsiębiorstwie
  Remontowym HPR-4. Od 1987 do 1989 pracownik Zakładów Chemicznych STREM.
  Od 1989 Dyrektor Zakładu, a obecnie Wiceprezes Zarządu Ekopolu Górnośląskiego.
  Członek Rad Nadzorczych kilku podmiotów gospodarczych. Interesuje się akwarystyką
  i wędkarstwem.
  Mirosław Skuza
  Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach.
  Pracę zawodową rozpoczął 1982 r. w Kombinacie Koksochemicznym „Zabrze” w Zakładzie Remontowo-Budowlanym od
  stanowiska fizycznego do Głównego Specjalisty ds. Remontowo-Budowlanych. Od 2001 w P.P.H.U. „REM-BUD” Sp. z o.o.
  na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Budowlanych
  Zainteresowania: sport, motoryzacja, komputery.
  Raport kwartalny za II Q 2018r. został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  SA z dnia 27.07.2009, w sprawie zmiany Uchwały nr 346/2007 i zgodnie z załącznikiem do Uchwały 363/2009 Zarządu Giełdy – tekst jednolity „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.


  6 |RAPORT KWARTALNY 2018 Q II
  Stefan Obszarski
  Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, obecnie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
  Pracę zawodową rozpoczął w 1966 r. w Fabryce Obrabiarek w Pruszkowie jako stażysta, później pracował
  na stanowisku Kierownika Działu i Dyrektora Ekonomicznego. Od 1980 do 1989 na stanowisku Dyrektora
  Ekonomicznego w Zakładach Budowy Urządzeń Technologicznych w Warszawie na stanowisku Dyrektora
  Ekonomicznego.
  W latach 1989—1990 na stanowisku Głównego Księgowego w CHZ Budimex — Biurze Budowy w Tallinnie w
  Estonii.
  Od 1990 Dyrektor Finansowy Elektrim-Megadex Warszawa, Członek Zarządu a następnie Wiceprezes zarządu
  do momentu przejścia na emeryturę. Członek wielu rad nadzorczych.
  Zainteresowania: turystyka, sport.
  Jakub Szymański
  Jerzy Jerschina
  Beata Surmańska
  Andrzej S. Piecuch
  Mirosław Szarawarski
  Członkowie Radu Nadzorczej jednostki podporządkowanej Ekoset DI Sp. z o.o.
  Notowania jednostki dominującej EGH SA na rynku NewConnect
  Spółka zadebiutowała na rynku akcji GPW NewConnect 27 sierpnia 2008 r. pozyskując w wyniku oferty
  prywatnej 1,78 mln zł przy konieczności poniesienia kosztów w wysokości
  190 tys zł. Zgromadzony kapitał został przeznaczony na dokończenie budowy budynku administracyjno-
  biurowego oraz dofinansowanie inwestycji w wydziałach produkcyjnych.
  Wykres notowań akcji Ekopolu Górnośląskiego Holding SA w II kwartale 2018 roku.


  RAPORT KWARTALNY 2018 Q II | 7
  Akcjonariat
  Akcjonariusz AKCJI AKCJI GŁÓSÓW GŁOSÓW data
  Jerzy Jerschina 259 602 10,20 519 204 13,84 16-07-2018
  Mirosław Szarawarski 348 199 13,68 696 398 18,56 16-07-2018
  Andrzej Piecuch 591 600 23,25 1 183 200 31,53 16-07-2018
  Ekoset DI spółka z o.o. 7 999 0,31 15 998 0,43 16-07-2018
  Beata Surmańska 500 0,02 1 000 0,03 16-07-2018
  Stefan Obszarski 81 500 3,20 81 500 2,17 16-07-2018
  Bogdan Kumorek 31 083 1,22 31 083 0,83 16-07-2018
  Remigiusz Woluszewski 21 634 0,85 21 634 0,58 16-07-2018
  Robert Kucia 86 740 3,41 86 740 2,31 16-07-2018
  Jakub Szymański 332 075 13,05 332 075 8,85 16-07-2018
  Paweł Piecuch 1 848 0,07 1 848 0,05 16-07-2018
  Dawid Sukacz 230 000 9,04 230 000 6,13 16-07-2018
  Akcje notowane na NC 551 828 21,69 551 828 14,71 16-07-2018
  Akcjonariat Ekosetu Direct Investment Sp. z o.o.
  Akcjonariusz Liczba
  AKCJI
  Wartość
  AKCJI
  %
  AKCJI
  EKOPOL Górnośląski Holding SA 49 735 000 zł. 70
  Monika Kulikowska Pawlak 21 315 000 zł. 30
  Raport kwartalny za II Q 2018r. został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  SA z dnia 27.07.2009, w sprawie zmiany Uchwały nr 346/2007 i zgodnie z załącznikiem do Uchwały 363/2009 Zarządu Giełdy – tekst jednolity „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.


  8 |RAPORT KWARTALNY 2018 Q II
  Sprawozdanie Zarządu Grupy kapitałowej
  Wartość
  Pozycja 2017-12-31 2018-06-30
  Przychody ze sprzedaży 82 241 191,65 zł 49 717 777,74 zł
  Zysk operacyjny (EBITDA) 1 286 499,53 zł 820 204,27 zł
  Zysk netto 324 075,96 zł 288 284,72 zł
  Wartość
  Wskaźnik 2017-12-31 2018-06-30
  wsk. rentowności netto 0,39% 0,58%
  wsk. rentowności operacyjnej 1,56% 1,65%
  Wartość
  Pozycja 2017-12-31 2018-06-30
  Przychody ze sprzedaży 82 241 191,65 zł 49 717 777,74 zł
  Zapasy 2 771 610,61 zł 3 158 077,74 zł
  Należności 3 489 119,14 zł 5 466 011,02 zł
  Wartość
  Wskaźnik 2017-12-31 2018-06-30
  Obrotu należnościami (dni) 15 20
  Obrotu zapasami (dni) 12 11
  Wskaźnik rentowności informuje ile procent sprzedaży stanowi marża zysku po odliczeniu wszystkich kosztów,
  w IIQ 2018 roku wyniósł 0,58 %.
  Wskaźnik rentowności sprzedaży informuje iż w II Q 2018 roku z każdych 100 zł przychodu Grupa uzyskała
  0,58 zł zysku.
  Wskaźnik rentowności działalności operacyjnej (EBITDA) uwzględnia pozostałą działalność operacyjną w
  ocenie rentowności sprzedaży, pozwalając jednocześnie określić wpływ amortyzacji na płynność finansową
  Im wyższa wartość tego wskaźnika, tym większa operacyjna efektywność funkcjonowania jednostki, co z kolei
  wskazuje na istnienie jej znaczącego potencjału rozwojowego.
  Wskaźnik obrotu należnościami w dniach informuje, iż w II Q 2018 roku obrót należnościami w dniach wyniósł
  20.
  Z analizy wskaźnika rotacji zapasów wynika że w II Q 2018 roku przeciętny czas trwania jednego cyklu
  obrotowego zapasów wyniósł 11 dni .


  RAPORT KWARTALNY 2018 Q II | 9
  Wartość
  Pozycja 2017-12-31 2018-06-30
  Aktywa ogółem 19 956 259,83 zł 23 860 464,44 zł
  Aktywa trwałe 11 321 342,05 zł 11 177 511,30 zł
  Aktywa obrotowe 8 634 917,78 zł 12 682 953,14 zł
  Kapitał własny 10 416 184,52 zł 10 464 000,32 zł
  Zobowiązania ogółem 9 207 172,48 zł 13 063 561,29 zł
  Zobowiązania długoterminowe 1 798 843,53 zł 320 000,00 zł
  Zobowiązania krótkoterminowe 6 840 179,05 zł 9 684 841,55 zł
  Wartość
  Wskaźnik 2017-12-31 2018-06-30
  wsk. zadłużenia ogólnego 0,46 0,55
  wsk. pokrycia zobowiązań
  kapitałem własnym 0,52 0,44
  Wartość
  Pozycja 2017-12-31 2018-06-30
  Aktywa obrotowe 8 634 917,78 zł 12 682 953,14 zł
  Inwestycje krótkoterminowe 2 374 188,03 zł 3 864 864,06 zł
  Zobowiązania krótkoterminowe 7 983 168,19 zł 9 684 841,55 zł
  Wartość
  Wskaźnik 2017-12-31 2018-06-30
  wsk. bieżącej płynności 1,08 1,31
  wsk. płynności I stopnia
  (wypłacalności) 0,30 0,40
  Wskaźnik zadłużenia ogólnego 0,55 informuje, że Grupa reguluje płynnie swoje zobowiązania,
  natomiast wskaźnik pokrycia zobowiązań kapitałem własnym wyniósł 0,44.
  Wskaźnik bieżącej płynności wyniósł 1,31 wskazując że majątek obrotowy w postaci należności
  towarów oraz gotówki w II Q 2018 roku jest większy od zobowiązań bieżących Grupy
  Wskaźnik płynności natychmiastowej wyniósł 0,40 co wskazuje na potencjał aktywów w postaci
  zapasów, gotówki i wymagalnych należności.
  Porównanie osiągniętych w II Q 2018 roku wskaźników z pożądanymi wartościami , potwierdza że
  w Grupie nie występują istotne zakłócenia w terminowym regulowaniu wymagalnych zobowiązań.
  Raport kwartalny za II Q 2018r. został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  SA z dnia 27.07.2009, w sprawie zmiany Uchwały nr 346/2007 i zgodnie z załącznikiem do Uchwały 363/2009 Zarządu Giełdy – tekst jednolity cInformacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu_.


  10 |RAPORT KWARTALNY 2018 Q II
  Omówienie polityki
  rachunkowości
  Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o
  rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność. Przyjęte przez spółkę zasady rachunkowości
  stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w roku poprzednim.
  Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym, a rachunek przepływów pieniężnych
  metodą pośrednią. W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich
  treścią ekonomiczną.Wynik finansowy Spółki za dany okres obrachunkowy obejmuje wszystkie osiągnięte i
  przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału,
  współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
  Ekopol Górnośląski Holding SA stosuje następujące zasady wyceny:
  Ekopol Górnośląski Holding SA wycenia aktywa i pasywa przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości
  w tym zasady ostrożności i ciągłości, w sposób przewidziany przez ustawę o rachunkowości.
  WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
  Wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych stanowi cena, za która je nabyto lub koszt, po
  jakim zostały wytworzone. Dalsza wycena odbywa się wg wartości początkowej pomniejszonej o odpisy
  amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
  Cena nabycia jest to cena zakupu danego składnika aktywów, w skład której wchodzi: kwota przysługująca
  sprzedającemu pomniejszona o podlegający odliczeniu podatek VAT, a powiększona o wszystkie pozostałe
  koszty związane w sposób bezpośredni z zakupem i przygotowaniem zakupionego składnika do użytkowania
  np. koszty transportu, ubezpieczenia. W przypadku, gdy nie mamy możliwości określenia ceny nabycia, gdyż
  np. staliśmy się właścicielami danego prawa majątkowego w wyniku darowizny, to wyceny dokonujemy wg
  ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego dobra lub też wyceny wg wartości rynkowej na podstawie
  opinii rzeczoznawców.


  RAPORT KWARTALNY 2018 Q II | 11
  Wartość początkowa wartości niematerialnych i prawnych ulega zmniejszeniu poprzez odpisy amortyzacyjne
  lub umorzeniowe stosowane w celu uwzględnienia utraty ich wartości na skutek używania lub upływu czasu.
  Rozpoczęcie amortyzacji nie może się zacząć wcześniej niż po przyjęciu danego składnika do wykorzystywania, a
  jej zakończenie nie później, niż, gdy wartość odpisów zrówna się z wartością początkową lub nastąpi wycofanie
  składnika wartości niematerialnych i prawnych z ewidencji księgowej. Wartości niematerialne i prawne, stanowiące
  licencje na oprogramowanie komputerowe użytkowane przez spółkę o wartości początkowej poniżej 3500 zł, są
  odpisywane jednorazowo w koszty, natomiast o wartości równej lub wyższej - amortyzowane są metodą liniową
  przez okres 24 lub 60 miesięcy. Odstępstwem, na podstawie uchwały podjętej przez Zarząd jest amortyzacja
  znaku towarowego na kwotę 2.491.110 zł, który jest amortyzowany od 01.01.2009 roku stawką 1%.
  RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
  Przez środki trwałe rozumie się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie
  ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby spółki.
  Środki trwałe oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym
  charakterze, są zaliczane do aktywów trwałych jednej ze stron umowy, zgodnie z warunkami określonymi w
  ustawie o rachunkowości.Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się drogą systematycznego,
  planowego rozłożenia wartości początkowej środka trwałego na ustalony okres amortyzacji.
  Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania, a jej zakończenie
  nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową
  środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru, z ewentualnym
  uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego.
  Przyjęta metoda odpisów to amortyzacja liniowa. Amortyzując środek trwały metodą liniową, jego wartość
  ulega systematycznemu rozłożeniu na przewidywane lata użytkowania, proporcjonalnie do upływu czasu, w
  równych ratach. Wartość rocznych, a także miesięcznych odpisów jest stała, a koszty amortyzacji rozkładają się
  równomiernie.
  Raport kwartalny za II Q 2018r. został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  SA z dnia 27.07.2009, w sprawie zmiany Uchwały nr 346/2007 i zgodnie z załącznikiem do Uchwały 363/2009 Zarządu Giełdy – tekst jednolity „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.


  12 |RAPORT KWARTALNY 2018 Q II
  Środki trwałe o początkowej wartości poniżej 3 500 zł odpisywane są jednorazowo w koszty w miesiącu
  przyjęcia ich do użytkowana, albo zaliczane do środków trwałych i jednorazowo amortyzowane.

  Środki trwałe o wartości powyżej 3 500 zł są umarzane z uwzględnieniem z ekonomicznego okresu zużycia.
  Wybór stawki następuje w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dana metoda ma zostać zastosowana
  do określonych środków trwałych. Przy ustalaniu stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej
  użyteczności środka trwałego. Zakupione dzieła sztuki, spełniające definicję środków trwałych a więc służące
  własnym potrzebom jednostki zalicza się do środków trwałych. W świetle przepisu art. 31, ust. 2 ustawy o
  rachunkowości nie są one amortyzowane, gdyż mimo upływu czasu nie tracą na wartości.
  INWESTYCJE
  Przez inwestycje należy rozumieć aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, wynikających
  z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w
  zyskach) lub innych pożytków.
  Do celów wyceny inwestycje podlegają podziałowi na długo i krótkoterminowe oraz na inwestycje w
  jednostkach powiązanych i pozostałych jednostkach. Inwestycje długoterminowe stanowiące aktywa trwałe
  są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w okresie powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego lub
  od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia. Jeżeli dzieła sztuki stanowią inwestycję długoterminową gdyż
  mają przynieść określone korzyści (wzrost wartości) – to dzieła sztuki mogą być wykazywane jako inwestycje.
  Inwestycje krótkoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień nabycia według ceny nabycia
  albo ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są Istotne. Na dzień bilansowy
  wycenia się je według ceny nabycia lub ceny .Stosując zasady wyceny według kosztu nabycia lub wartości
  rynkowej (zależnie od tego, co jest niższe) lub w wartości godziwej, skutki obniżenia wartości zalicza się
  do kosztów finansowych w pełnej wysokości, natomiast skutki wzrostu wartości tych aktywów odnosi się
  do przychodów finansowych.


  RAPORT KWARTALNY 2018 Q II | 13
  Operacje gospodarcze dotyczące aktywów finansowych wyrażonych w walutach obcych na dzień ich
  przeprowadzenia są wyceniane według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez NBP. W przypadku
  inwestycji krótkoterminowych wyrażonych w walutach obcych, powstałe przy wycenie różnice kursowe
  stanowią przychody lub koszty finansowe.
  SRODKI PIENIĘZNE
  Wycena środków pieniężnych nie nastręcza trudności, jeśli są one wyrażone w walucie krajowej, środki
  pieniężne wyrażone w zł wyceniane są w wartości nominalnej ,w przypadku składników wyrażonych w walutach
  obcych przeliczone są na dzień bilansowy na zł według kursu średniego NBP obowiązującego dla danej waluty.
  Różnice kursowe dotyczące wyceny środków pieniężnych, wyrażonych w walutach obcych wykazywane są jako
  przychody lub koszty finansowe.
  NALEŻNOŚCI
  Należności, z wyjątkiem tych które są skutkiem instrumentów finansowych, wycenia się na dzień ujęcia w
  księgach rachunkowych w wartości nominalnej, z zachowaniem zasady ostrożności. Na dzień bilansowy
  należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, oznacza to, iż w bilansie są one prezentowane według
  wartości księgowej (wynikającej z salda Wn kont zespołu 2) pomniejszonej o wartość dokonanych od tych
  należności odpisów aktualizujących, ujętych na koncie 28 “Odpisy aktualizujące wartość należności” (konto
  to jest kontem korygującym do kont poszczególnych rozrachunków). Tym samym należności objęte 100%
  odpisem aktualizującym nie są wykazane w aktywach bilansu - ich wartość bilansowa wynosi bowiem zero.
  Odpisy aktualizujące wartość należności obciążają pozostałe koszty operacyjne lub koszty finansowe - w
  zależności od rodzaju należności, której dotyczy odpis. Kosztem uzyskania przychodów są odpisy aktualizujące
  wartość należności, określone w ustawie o rachunkowości, od tej jej części, która była uprzednio zaliczona do
  przychodów należnych a ich nieściągalność została uprawdopodobniona sądownie ,ugodowo itp.
  Raport kwartalny za II Q 2018r. został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  SA z dnia 27.07.2009, w sprawie zmiany Uchwały nr 346/2007 i zgodnie z załącznikiem do Uchwały 363/2009 Zarządu Giełdy – tekst jednolity „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.


  14 |RAPORT KWARTALNY 2018 Q II
  ZOBOWIĄZANIA
  Przez zobowiązania rozumie się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o
  wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych
  aktywów jednostki. Zobowiązań, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne, nie zalicza się
  do zobowiązań, lecz do rezerw. Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień powstania
  w wartości nominalnej. Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
  Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego wszystkie zobowiązania wyrażone w walutach obcych
  są wyceniane po średnim kursie NBP obowiązującym w tym dniu.
  ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
  Rozliczenia międzyokresowe (aktywa) wyceniane są w wartości nominalnej poniesionych kosztów
  (wydatków) w postaci: opłat inicjalnych z tytułu umów leasingu, , prenumerat, oraz kosztów umów
  ubezpieczeniowych majątku spółki oraz należności. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
  dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożności i obejmują w szczególności równowartość otrzymanych
  lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych
  okresach sprawozdawczych. Przychody w postaci dotacji otrzymanej w roku 2011, 2012 ,2013 dotyczące
  programu UDA - RPSL 01.02.04-00-406/09/00 finansujące zakup maszyn do cięcia i gięcia blach, oraz
  modernizacji hali usługowo-produkcyjnej są rozliczane międzyokresowo stosunkiem sfinansowania ich
  przez projekt unijny.
  KAPITAŁ ZAKŁADOWY
  Kapitał zakładowy ustala się i wykazuje według wartości nominalnej akcji w wielkości określonej w statucie i
  wpisanej w rejestrze sądowym. Wszystkie zadeklarowane i wpłacone wkłady kapitałowe ujęte są w kapitale
  spółki Jeżeli akcje byłyby wydawane po cenie emisyjnej wyższej od ich wartości nominalnej, to nadwyżkę wartości
  (ceny) emisyjnej nad wartością nominalną (agio) zalicza się na zwiększenie kapitału zapasowego spółki akcyjnej.


  RAPORT KWARTALNY 2018 Q II | 15
  Gdyby w ciągu roku obrotowego nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego a akcjonariusze opłacili
  akcje, lecz sąd nie wydał na dzień bilansowy postanowienia o zwiększeniu kapitału, to wówczas kwotę
  podwyżki wykazuje się w wierszu A.VI. “Pozostałe kapitały rezerwowe”.
  “Zysk (strata) netto” wykazuje zysk lub stratę netto za bieżący rok obrotowy w wielkości wykazanej w
  rachunku zysków i strat.
  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
  Rachunek zysków i strat dostarcza informacji o wielkości wyniku finansowego spółki i strukturze
  poszczególnych przychodów i kosztów. Wykazuje się w nim oddzielnie przychody i koszty, zyski i straty,
  obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący okres sprawozdawczy oraz analogiczny okres
  sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego. Taka prezentacja danych finansowych umożliwia ich
  analizę i porównywanie wyników w czasie. Sporządza się go regularnie co kwartał w roku obrotowym
  oraz na moment bilansowy. Wynika to z wewnętrznego zapotrzebowania jednostki na dane finansowe
  oraz obowiązku udostępniania danych zewnętrznym użytkownikom. Wartość sprzedanych towarów w
  cenach zakupu prezentowana jest w rachunku zysków i strat. Prezentacja RZIS odbywa się w wariancie
  porównawczym. W wariancie porównawczym od sumy przychodów netto ze sprzedaży produktów,
  towarów i materiałów skorygowanych o zmianę stanu produktów (zwiększenie stanu produktów występuje
  ze znakiem plus, a zmniejszenie - ze znakiem minus) i zwiększonych o koszt wytworzenia produktów na
  własne potrzeby odejmowana jest suma kosztów działalności operacyjnej według ich rodzaju oraz wartość
  sprzedanych towarów i materiałów.
  Pozostałe elementy rachunku zysków i strat obejmują : pozostałe przychody i koszty operacyjne, przychody
  i koszty finansowe, zyski i straty nadzwyczajne, podatek dochodowy. Wynik finansowy brutto korygują:
  • bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych
  • rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  Raport kwartalny za II Q 2018r. został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  SA z dnia 27.07.2009, w sprawie zmiany Uchwały nr 346/2007 i zgodnie z załącznikiem do Uchwały 363/2009 Zarządu Giełdy – tekst jednolity „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.


  16 |RAPORT KWARTALNY 2018 Q II
  Stosowanie przez spółkę nadrzędna zasada rachunkowości (memoriału, współmierności oraz ostrożnej
  wyceny) powoduje, że księgowe przychody i koszty różnią się od przychodów i kosztów podatkowych.
  Powstają wtedy różnice. Część z tych różnic ma charakter stały, a część przejściowy. Różnice przejściowe
  neutralizuje odroczony podatek dochodowy. Polega on na odliczeniu od wyniku finansowego brutto
  podatku dochodowego w hipotetycznej wysokości, tj. w jakiej byłby ustalony, gdyby tych różnic nie było.
  Odroczony podatek służy więc do bieżącego ustalania zmniejszeń i zwiększeń dochodu do opodatkowania,
  które będą miały miejsce dopiero w przyszłości, tj. z chwilą, gdy w myśl przepisów podatkowych dany
  składnik przychodów lub kosztów będzie honorowany podatkowo, np. nastąpi rozliczenie . Rezerwę z tytułu
  odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego wymagającej
  w przyszłości zapłaty. W przypadku Spółki jest to głównie kwota podatku od należnych a niezapłaconych
  odsetek, kar umownych itp.
  W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów
  i pasywów a ich wartością podatkową, Spółka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu podatku dochodowego,
  którego jest podatnikiem.
  W drugim kwartale 2018 roku nie dokonano zmian w polityce rachunkowości Grupy
  Kapitałowej


  RAPORT KWARTALNY 2018 Q II | 17
  005A01020189
  005E


  Stan na 30-06-2018 Stan na 31-12-2017
  A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym: 49 717 777,74 zł 82 241 191,65 zł
  – od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej 0,00 zł 0,00 zł
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 652 392,24 zł 1 607 579,41 zł
  II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia,
  zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00 zł 0,00 zł
  III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 zł 0,00 zł
  IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 49 065 385,50 zł 80 633 612,24 zł
  B. Koszty działalności operacyjnej 49 352 073,37 zł 81 857 872,06 zł
  I. Amortyzacja 454 499,90 zł 903 179,94 zł
  II. Zużycie materiałów i energii 350 702,49 zł 642 833,84 zł
  III. Usługi obce 855 632,04 zł 1 787 729,25 zł
  IV. Podatki i opłaty, w tym: 670 786,27 zł 277 501,60 zł
  – podatek akcyzowy 470 000,00 zł 0,00 zł
  V. Wynagrodzenia 955 422,10 zł 1 733 469,72 zł
  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 183 426,21 zł 396 054,31 zł
  – emerytalne 25 600,00 zł 75 250,00 zł
  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 75 887,84 zł 97 757,68 zł
  VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 45 805 716,52 zł 76 019 345,72 zł
  C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B) 365 704,37 zł 383 319,59 zł
  D. Pozostałe przychody operacyjne 50 760,21 zł 475 105,79 zł
  I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 9 108,57 zł 30 463,75 zł
  II. Dotacje 16 450,89 zł 88 772,18 zł
  III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 zł 0,00 zł
  IV. Inne przychody operacyjne 25 200,75 zł 355 869,86 zł
  E. Pozostałe koszty operacyjne 9 281,95 zł 356 743,03 zł
  I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 zł 125 405,30 zł
  II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 zł 38 198,48 zł
  III. Inne koszty operacyjne 9 281,95 zł 193 139,25 zł
  F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E) 407 182,63 zł 501 682,35 zł
  G. Przychody finansowe 36 567,48 zł 86 774,20 zł
  Stan na 30-06-2018 Stan na 31-12-2017
  18 |RAPORT KWARTALNY 2018 Q II
  Skonsolidowane
  sprawozdanie łnansowe


  Stan na 30-06-2018 Stan na 31-12-2017
  RAPORT KWARTALNY 2018 Q II | 19
  I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 zł 194,97 zł
  a) od jednostek powiązanych, w tym: 0,00 zł 194,97 zł
  – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 zł 194,97 zł
  b) od jednostek pozostałych, w tym: 0,00 zł 0,00 zł
  – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 zł 0,00 zł
  II. Odsetki, w tym: 36 024,51 zł 84 944,23 zł
  – od jednostek powiązanych 0,00 zł 0,00 zł
  III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 zł 0,00 zł
  – w jednostkach powiązanych 0,00 zł 0,00 zł
  IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 zł 0,00 zł
  V. Inne 542,97 zł 1 635,00 zł
  H. Koszty finansowe 85 465,39 zł 162 801,31 zł
  I. Odsetki, w tym 80 871,85 zł 150 224,21 zł
  – dla jednostek powiązanych 0,00 zł 0,00 zł
  II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym 0,00 zł 0,00 zł
  – w jednostkach powiązanych 0,00 zł 0,00 zł
  III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 zł 0,00 zł
  IV. Inne 4 593,54 zł 12 577,10 zł
  I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek
  podporządkowanych" 0,00 zł 0,00 zł
  J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H +/– I) 358 284,72 zł 425 655,24 zł
  K. Odpis wartości firmy 0,00 zł 0,00 zł
  I. Odpis wartości firmy – jednostki zależne 0,00 zł 0,00 zł
  II. Odpis wartości firmy – jednostki współzależne 0,00 zł 0,00 zł
  L. Odpis ujemnej wartości firmy 0,00 zł 0,00 zł
  I. Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki zależne 0,00 zł 0,00 zł
  II. Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki współzależne 0,00 zł 0,00 zł
  M. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych
  wycenianych metodą praw własności" 0,00 zł 0,00 zł
  N. Zysk (strata) brutto (J – K + L +/– M) 358 284,72 zł 425 655,24 zł
  O. Podatek dochodowy 70 000,00 zł 103 920,00 zł
  P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 zł 0,00 zł
  R. Zyski (straty) mniejszości 0,00 zł 2 340,72 zł
  S. Zysk (strata) netto (N – O –P +/– R) 288 284,72 zł 324 075,96 zł
  Raport kwartalny za II Q 2018r. został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  SA z dnia 27.07.2009, w sprawie zmiany Uchwały nr 346/2007 i zgodnie z załącznikiem do Uchwały 363/2009 Zarządu Giełdy – tekst jednolity cInformacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu_.
  Skonsolidowane
  sprawozdanie łnansowe


  20 |RAPORT KWARTALNY 2018 Q II
  Stan na 30-06-2018 Stan na 31-12-2017
  I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 10 416 184,52 zł 10 414 033,07 zł
  - korekty błędów 0,00 zł 0,00 zł
  " I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO),
  po korektach błędów" 10 416 184,52 zł 10 414 033,07 zł
  1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 3 795 422,75 zł 3 917 743,32 zł
  1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 zł -122 320,57 zł
  a) zwiększenie 0,00 zł 0,00 zł
  - wydania udziałów (emisji akcji) 0,00 zł 0,00 zł
  - 0,00 zł 0,00 zł
  - 0,00 zł 0,00 zł
  b) zmniejszenie 0,00 zł 122 320,57 zł
  - umorzenia udziałów (akcji) 0,00 zł 122 320,57 zł
  - 0,00 zł 0,00 zł
  - 0,00 zł 0,00 zł
  1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 3 795 422,75 zł 3 795 422,75 zł
  2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 0,00 zł 0,00 zł
  2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 zł 0,00 zł
  a) zwiększenie 0,00 zł 0,00 zł
  - 0,00 zł 0,00 zł
  - 0,00 zł 0,00 zł
  b) zmniejszenie 0,00 zł 0,00 zł
  - 0,00 zł 0,00 zł
  - 0,00 zł 0,00 zł
  2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,00 zł 0,00 zł
  3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 0,00 zł 0,00 zł
  a) zwiększenie 0,00 zł 0,00 zł
  b) zmniejszenie 0,00 zł 0,00 zł
  3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0,00 zł 0,00 zł
  4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 5 996 316,38 zł 4 754 697,38 zł
  4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 383 976,47 zł 1 241 619,00 zł
  a) zwiększenie 446 325,97 zł 1 305 588,64 zł
  - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0,00 zł 0,00 zł
  - podziału zysku (ustawowo) 324 075,96 zł 673 109,31 zł
  - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0,00 zł 0,00 zł
  - Rozliczenie kapitału rezerwowego 2018 122 250,01 zł 632 479,33 zł
  - 0,00 zł 0,00
  b) zmniejszenie 62 349,50 zł 63 969,64 zł
  Zmiany w skonsolidowanym kapitale


  RAPORT KWARTALNY 2018 Q II | 21
  a- pokrycia straty 0,00 zł 0,00 zł
  - Wypłata dywidendy 62 349,50 zł 63 969,64 zł
  - 0,00 zł 0,00 zł
  4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 6 380 292,85 zł 5 996 316,38 zł
  5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 0,00 zł 0,00 zł
  5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 zł 0,00 zł
  - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 zł 0,00 zł
  a) zwiększenie 0,00 zł 0,00 zł
  - 0,00 zł 0,00 zł
  - 0,00 zł 0,00 zł
  b) zmniejszenie 0,00 zł 0,00 zł
  - zbycia środków trwałych 0,00 zł 0,00 zł
  - 0,00 zł 0,00 zł
  - 0,00 zł 0,00 zł
  5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 zł 0,00 zł
  6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0,00 zł 0,00 zł
  6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 zł 0,00 zł
  a) zwiększenie 0,00 zł 0,00 zł
  - 0,00 zł 0,00 zł
  - 0,00 zł 0,00 zł
  b) zmniejszenie 0,00 zł 0,00 zł
  - 0,00 zł 0,00 zł
  - 0,00 zł 0,00 zł
  6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 zł 0,00 zł
  7. Różnice kursowe z przeliczenia 0,00 zł 0,00 zł
  8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 zł 624 445,39 zł
  8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 zł 624 445,39 zł
  - korekty błędów 0,00 zł 0,00 zł
  - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 zł 0,00 zł
  8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 zł 624 445,39 zł
  a) zwiększenie 0,00 zł 0,00 zł
  - podziału zysku z lat ubiegłych 0,00 zł 0,00 zł
  - 0,00 zł 0,00 zł
  - 0,00 zł 0,00 zł
  b) zmniejszenie 0,00 zł 0,00 zł
  - 0,00 zł 0,00 zł
  - 0,00 zł 0,00 zł
  8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 zł 624 445,39 zł
  8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, 0,00 zł 0,00 zł
  - korekty błędów 0,00 zł 0,00 zł
  - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 zł 0,00 zł
  Raport kwartalny za II Q 2018r. został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  SA z dnia 27.07.2009, w sprawie zmiany Uchwały nr 346/2007 i zgodnie z załącznikiem do Uchwały 363/2009 Zarządu Giełdy – tekst jednolity cInformacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu_.


  8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 zł 0,00 zł
  a) zwiększenie 0,00 zł 0,00 zł
  - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0,00 zł 0,00 zł
  - 0,00 zł 0,00 zł
  - 0,00 zł 0,00 zł
  b) zmniejszenie 0,00 zł 0,00 zł
  - 0,00 zł 0,00 zł
  - 0,00 zł 0,00 zł
  8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 zł 0,00 zł
  8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 zł 624 445,39 zł
  9. Wynik netto 288 284,72 zł 0,00 zł
  a) zysk netto 288 284,72 zł 0,00 zł
  b) strata netto 0,00 zł 0,00 zł
  c) odpisy z zysku 0,00 zł 0,00 zł
  II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 10 464 000,32 zł 10 416 184,52 zł
  III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego
  podziału zysku (pokrycia straty) 10 464 000,32 zł 10 416 184,52 zł
  - udziały lub akcje 0,00 zł 0,00 zł
  22 |RAPORT KWARTALNY 2018 Q II


  AKTYWA Stan na dzień 30-06-2018 Stan na dzień 31-12-2017
  A. Aktywa trwałe 11 177 511,30 zł 11 321 342,05 zł
  I. Wartości niematerialne i prawne 3 662 652,07 zł 3 682 029,20 zł
  1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 zł 0,00 zł
  2. Wartość firmy 0,00 zł 0,00 zł
  3. Inne wartości niematerialne i prawne 3 662 652,07 zł 3 682 029,20 zł
  4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 zł 0,00 zł
  II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 0,00 zł 0,00 zł
  1. Wartość firmy - jednostki zależne 0,00 zł 0,00 zł
  2. Wartość firmy - jednostki współzależne 0,00 zł 0,00 zł
  III. Rzeczowe aktywa trwałe 7 077 013,70 zł 6 922 908,23 zł
  1. Środki trwałe 7 077 013,70 zł 6 922 908,23 zł
  a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 152 908,00 zł 152 908,00 zł
  "b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii
  lądowej i wodnej" 3 817 402,77 zł 3 852 285,39 zł
  c) urządzenia techniczne i maszyny 1 829 027,09 zł 1 984 001,68 zł
  d) środki transportu 1 194 992,92 zł 922 380,59 zł
  e) inne środki trwałe 82 682,92 zł 11 332,57 zł
  2. Środki trwałe w budowie 0,00 zł 0,00 zł
  3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 zł 0,00 zł
  IV. Należności długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł
  1. Od jednostek powiązanych 0,00 zł 0,00 zł
  2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada
  zaangażowanie w kapitale" 0,00 zł 0,00 zł
  3. Od pozostałych jednostek 0,00 zł 0,00 zł
  V. Inwestycje długoterminowe 401 538,20 zł 684 297,29 zł
  1. Nieruchomości 0,00 zł 0,00 zł
  2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 zł 0,00 zł
  3. Długoterminowe aktywa finansowe 339 038,20 zł 621 797,29 zł
  a) w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych
  metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną" 12 078,49 zł 12 078,49 zł
  - udziały lub akcje 12 078,49 zł 12 078,49 zł
  - inne papiery wartościowe 0,00 zł 0,00 zł
  - udzielone pożyczki 0,00 zł 0,00 zł
  - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 zł 0,00 zł
  b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowar -
  zyszonych wycenianych metodą praw własności" 0,00 zł 0,00 zł
  - udziały lub akcje 0,00 zł 0,00 zł
  RAPORT KWARTALNY 2018 Q II | 23
  Raport kwartalny za II Q 2018r. został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  SA z dnia 27.07.2009, w sprawie zmiany Uchwały nr 346/2007 i zgodnie z załącznikiem do Uchwały 363/2009 Zarządu Giełdy – tekst jednolity cInformacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu_.
  Skonsolidowany bilans


  - inne papiery wartościowe 0,00 zł 0,00 zł
  - udzielone pożyczki 0,00 zł 0,00 zł
  - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 zł 0,00 zł
  c) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada
  zaangażowanie w kapitale" 0,00 zł 0,00 zł
  - udziały lub akcje 0,00 zł 0,00 zł
  - inne papiery wartościowe 0,00 zł 0,00 zł
  - udzielone pożyczki 0,00 zł 0,00 zł
  - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 zł 0,00 zł
  d) w pozostałych jednostkach 326 959,71 zł 609 718,80 zł
  - udziały lub akcje 35 146,20 zł 35 146,20 zł
  - inne papiery wartościowe 188 157,16 zł 0,00 zł
  - udzielone pożyczki 0,00 zł 470 916,25 zł
  - inne długoterminowe aktywa finansowe 103 656,35 zł 103 656,35 zł
  4. Inne inwestycje długoterminowe 62 500,00 zł 62 500,00 zł
  VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 36 307,33 zł 32 107,33 zł
  1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7 063,00 zł 7 063,00 zł
  2. Inne rozliczenia międzyokresowe 29 244,33 zł 25 044,33 zł
  B. Aktywa obrotowe 12 682 953,14 zł 8 634 917,78 zł
  I. Zapasy 3 158 077,74 zł 2 771 610,61 zł
  1. Materiały 0,00 zł 0,00 zł
  2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 zł 0,00 zł
  3. Produkty gotowe 0,00 zł 0,00 zł
  4. Towary 3 158 077,74 zł 2 771 610,61 zł
  5. Zaliczki na dostawy i usługi 0,00 zł 0,00 zł
  II. Należności krótkoterminowe 5 466 011,02 zł 3 489 119,14 zł
  1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 zł 0,00 zł
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 zł 0,00 zł
  - do 12 miesięcy 0,00 zł 0,00 zł
  - powyżej 12 miesięcy 0,00 zł 0,00 zł
  b) inne 0,00 zł 0,00 zł
  2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka
  posiada zaangażowanie w kapitale" 0,00 zł 0,00 zł
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 zł 0,00 zł
  - do 12 miesięcy 0,00 zł 0,00 zł
  - powyżej 12 miesięcy 0,00 zł 0,00 zł
  b) inne 0,00 zł 0,00 zł
  3. Należności od pozostałych jednostek 5 466 011,02 zł 3 489 119,14 zł
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5 281 404,49 zł 3 384 089,70 zł
  - do 12 miesięcy 5 001 823,49 zł 3 384 089,70 zł
  - powyżej 12 miesięcy 279 581,00 zł 0,00 zł
  b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych
  i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych" 25 706,00 zł 99 018,83 zł
  Stan na dzień 30-06-2018 Stan na dzień 31-12-2017 Stan na dzień 30-06-2018 Stan na dzień 31-12-2017
  24 |RAPORT KWARTALNY 2018 Q II


  c) inne 158 900,53 zł 6 010,61 zł
  d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 zł 0,00 zł
  III. Inwestycje krótkoterminowe 3 864 864,06 zł 2 317 188,21 zł
  1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 864 864,06 zł 2 317 188,21 zł
  a) w jednostkach zależnych i współzależnych 0,00 zł 0,00 zł
  - udziały lub akcje 0,00 zł 0,00 zł
  - inne papiery wartościowe 0,00 zł 0,00 zł
  - udzielone pożyczki 0,00 zł 0,00 zł
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 zł 0,00 zł
  b) w jednostkach stowarzyszonych 0,00 zł 0,00 zł
  - udziały lub akcje 0,00 zł 0,00 zł
  - inne papiery wartościowe 0,00 zł 0,00 zł
  - udzielone pożyczki 0,00 zł 0,00 zł
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 zł 0,00 zł
  c) w pozostałych jednostkach 716 447,16 zł 469 350,56 zł
  - udziały lub akcje 0,00 zł 0,00 zł
  - inne papiery wartościowe 1 621,88 zł 1 621,88 zł
  - udzielone pożyczki 714 825,28 zł 467 728,68 zł
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 zł 0,00 zł
  d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 148 416,90 zł 1 847 837,65 zł
  - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3 148 416,90 zł 1 847 837,65 zł
  - inne środki pieniężne 0,00 zł 0,00 zł
  - inne aktywa pieniężne 0,00 zł 0,00 zł
  2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 zł 0,00 zł
  IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 194 000,32 zł 56 999,82 zł
  C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy 0,00 zł 0,00 zł
  D. Udziały (akcje) własne 0,00 zł 0,00 zł
  A K T Y W A R A Z E M 23 860 464,44 zł 19 956 259,83 zł
  PASYWA Stan na dzień 30-06-2018 Stan na dzień 31-12-2017
  A. Kapitał (fundusz) własny 10 464 000,32 zł 10 416 184,52 zł
  I. Kapitał (fundusz) podstawowy 3 795 422,75 zł 3 795 422,75 zł
  II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 6 380 292,85 zł 5 996 316,38 zł
  " - nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad wartością
  nominalną udziałów (akcji)" 0,00 zł 0,00 zł
  III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0,00 zł 0,00 zł
  - z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 zł 0,00 zł
  IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0,00 zł 0,00 zł
  - tworzone zgodnie z umową /statutem spółki 0,00 zł 0,00 zł
  V. Różnice kursowe z przeliczenia 0,00 zł 0,00 zł
  VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 zł 300 369,43 zł
  VII. Zysk (strata) netto 288 284,72 zł 324 075,96 zł
  Stan na dzień 30-06-2018 Stan na dzień 31-12-2017
  RAPORT KWARTALNY 2018 Q II | 25
  Raport kwartalny za II Q 2018r. został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  SA z dnia 27.07.2009, w sprawie zmiany Uchwały nr 346/2007 i zgodnie z załącznikiem do Uchwały 363/2009 Zarządu Giełdy – tekst jednolity cInformacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu_.


  Stan na dzień 30-06-2018 Stan na dzień 31-12-2017 Stan na dzień 30-06-2018 Stan na dzień 31-12-2017
  VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość
  ujemna) 0,00 zł 0,00 zł
  B. Kapitały mniejszości 332 902,83 zł 332 902,83 zł
  C. Ujemna wartość jednostek podporządkowanych 0,00 zł 0,00 zł
  I. Ujemna wartość - jednostki zależne 0,00 zł 0,00 zł
  II. Ujemna wartość - jednostki współzależne 0,00 zł 0,00 zł
  D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13 063 561,29 zł 9 207 172,48 zł
  I. Rezerwy na zobowiązania 49 365,00 zł 49 365,00 zł
  1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 49 365,00 zł 49 365,00 zł
  2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 zł 0,00 zł
  - długoterminowa 0,00 zł 0,00 zł
  - krótkoterminowa 0,00 zł 0,00 zł
  3. Pozostałe rezerwy 0,00 zł 0,00 zł
  - długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł
  - krótkoterminowe 0,00 zł 0,00 zł
  II. Zobowiązania długoterminowe 2 025 305,92 zł 1 798 843,53 zł
  1. Wobec jednostek powiązanych 320 000,00 zł 240 000,00 zł
  2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka
  posiada zaangażowanie w kapitale" 0,00 zł 0,00 zł
  3. Wobec pozostałych jednostek 1 705 305,92 zł 1 558 843,53 zł
  a) kredyty i pożyczki 246 003,74 zł 174 181,55 zł
  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 zł 0,00 zł
  c) inne zobowiązania finansowe 1 450 602,18 zł 1 375 961,98 zł
  d) zobowiązania wekslowe 0,00 zł 0,00 zł
  e) inne 8 700,00 zł 8 700,00 zł
  III. Zobowiązania krótkoterminowe 9 684 841,55 zł 6 840 179,05 zł
  1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0,00 zł 80 000,00 zł
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 zł 0,00 zł
  - do 12 miesięcy 0,00 zł 0,00 zł
  - powyżej 12 miesięcy 0,00 zł 0,00 zł
  b) inne 0,00 zł 80 000,00 zł
  2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których
  jednostka posiada zaangażowanie w kapitale" 0,00 zł 0,00 zł
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 zł 0,00 zł
  - do 12 miesięcy 0,00 zł 0,00 zł
  - powyżej 12 miesięcy 0,00 zł 0,00 zł
  b) inne 0,00 zł 0,00 zł
  3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 9 684 841,55 zł 6 760 179,05 zł
  a) kredyty i pożyczki 254 080,01 zł 175 052,08 zł
  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 zł 0,00 zł
  c) inne zobowiązania finansowe 224 203,87 zł 41 727,97 zł
  d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 8 636 264,66 zł 6 201 491,94 zł
  - do 12 miesięcy 8 636 264,66 zł 6 201 491,94 zł
  - powyżej 12 miesięcy 0,00 zł 0,00 zł
  26 |RAPORT KWARTALNY 2018 Q II


  Stan na dzień 30-06-2018 Stan na dzień 31-12-2017
  e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 17 700,00 zł 0,00 zł
  f) zobowiązania wekslowe 0,00 zł 0,00 zł
  g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowot -
  nych oraz innych tytułów publicznoprawnych" 495 040,34 zł 68 652,97 zł
  h) z tytułu wynagrodzeń 0,00 zł 0,00 zł
  i) inne 57 552,67 zł 273 254,09 zł
  4. Fundusze specjalne 0,00 zł 0,00 zł
  IV. Rozliczenia międzyokresowe 1 304 048,82 zł 518 784,90 zł
  1. Ujemna wartość firmy 0,00 zł 0,00 zł
  2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 304 048,82 zł 518 784,90 zł
  - długoterminowe 802 978,52 zł 488 844,78 zł
  - krótkoterminowe 501 070,30 zł 29 940,12 zł
  P A S Y W A R A Z E M 23 860 464,44 zł 19 956 259,83 zł
  RAPORT KWARTALNY 2018 Q II | 27
  Raport kwartalny za II Q 2018r. został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  SA z dnia 27.07.2009, w sprawie zmiany Uchwały nr 346/2007 i zgodnie z załącznikiem do Uchwały 363/2009 Zarządu Giełdy – tekst jednolity cInformacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu_.


  Stan na 30-06-2018 Stan na 31-12-2017
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  I. Zysk (strata) netto 288 923,49 zł 321 735,24 zł
  II. Korekty razem 1 574 566,53 zł 744 611,19 zł
  1. Zyski (straty) mniejszości 0,00 zł 2 340,72 zł
  2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych
  metodą praw własności" 0,00 zł 0,00 zł
  3. Amortyzacja 454 499,90 zł 903 179,94 zł
  4. Odpisy wartości firmy 0,00 zł 0,00 zł
  5. Odpisy ujemnej wartości firmy 0,00 zł 0,00 zł
  6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 zł 0,00 zł
  7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0,00 zł 194,97 zł
  8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0,00 zł 0,00 zł
  9. Zmiana stanu rezerw 0,00 zł 9 198,00 zł
  10. Zmiana stanu zapasów -386 467,13 zł -330 903,48 zł
  11. Zmiana stanu należności -1 976 891,86 zł -87 828,06 zł
  12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 2 845 634,57 zł 151 416,03 zł
  pożyczek i kredytów
  13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 648 263,42 zł 97 013,07 zł
  14. Inne korekty z działalności operacyjnej -10 472,37 zł 0,00 zł
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 1 863 490,02 zł 1 066 346,43 zł
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  I. Wpływy 749 014,17 zł 178 191,93 zł
  1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 9 108,57 zł 30 463,75 zł
  aktywów trwałych
  2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne 0,00 zł 0,00 zł
  i prawne
  3. Z aktywów finansowych, w tym: 739 905,60 zł 147 728,18 zł
  a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności 0,00 zł 0,00 zł
  b) w pozostałych jednostkach 739 905,60 zł 147 728,18 zł
  - zbycie aktywów finansowych, 0,00 zł
  - dywidendy i udziały w zyskach 0,00 zł 0,00 zł
  - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 120 942,19 zł 0,00 zł
  - odsetki 36 024,51 zł 84 944,23 zł
  - inne wpływy z aktywów finansowych 582 938,90 zł 62 783,95 zł
  4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00 zł 0,00 zł
  II. Wydatki 1 379 376,79 zł 259 054,08 zł
  1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 653 776,79 zł 49 897,50 zł
  Stan na 30-06-2018 Stan na 31-12-2017
  28 |RAPORT KWARTALNY 2018 Q II
  Skonsolidowany rachunek przepływów


  2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 zł 0,00 zł
  3. Na aktywa finansowe, w tym: 85 300,00 zł 208 961,61 zł
  a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności
  b) w pozostałych jednostkach 85 300,00 zł 208 961,61 zł
  - nabycie aktywów finansowych
  - udzielone pożyczki długoterminowe 85 300,00 zł 208 961,61 zł
  4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom
  (akcjonariuszom) mniejszościowym" 194,97 zł
  5. Inne wydatki inwestycyjne 640 300,00 zł 0,00 zł
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -630 362,62 zł -80 862,15 zł
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  I. Wpływy 0,00 zł 0,00 zł
  1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych
  instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0,00 zł 0,00 zł
  2. Kredyty i pożyczki 266 699,03 zł 0,00 zł
  3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 zł
  4. Inne wpływy finansowe 0,00 zł
  II. Wydatki 199 247,18 zł 597 364,46 zł
  1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 104 339,50 zł
  2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 63 969,64 zł
  3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 zł 0,00 zł
  4. Spłaty kredytów i pożyczek 118 375,33 zł 13 168,54 zł
  5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 zł
  6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 zł 156 610,43 zł
  7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 109 052,14 zł
  8. Odsetki 80 871,85 zł 150 224,21 zł
  9. Inne wydatki finansowe 0,00 zł 0,00 zł
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 67 451,85 zł -597 364,46 zł
  D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 0,00 zł 0,00 zł
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 0,00 zł 0,00
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 zł 0,00
  F. Środki pieniężne na początek okresu 1 847 837,65 zł 1 459 717,83 zł
  G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: 3 148 416,90 zł 1 847 837,65 zł
  - o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00
  Stan na 30-06-2018 Stan na 31-12-2017
  RAPORT KWARTALNY 2018 Q II | 29
  Raport kwartalny za II Q 2018r. został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  SA z dnia 27.07.2009, w sprawie zmiany Uchwały nr 346/2007 i zgodnie z załącznikiem do Uchwały 363/2009 Zarządu Giełdy – tekst jednolity cInformacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu_.


  Skonsolidowany II Q 2018
  Ekopol Górnośląski Holding SA
  41-940 Piekary Śląskie
  ul. Graniczna7
  www.eg.com.pl


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Ekopol Górnośląski Holding SA
ISIN:PLEKPLG00019
NIP:627-001-28-03
EKD: 51.51 sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych
Adres: ul. Graniczna 7 41-940 Piekary Śląskie
Telefon:+48 32 3892560
www:www.eg.com.pl
Komentarze o spółce EKOPOL GÓRNOŚLĄ...
2021-08-04 21-08-10
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor