Raport.

EKOKOGENERACJA SA (39/2017) Otrzymanie zawiadomienia sporządzonego przez osoby obowiązane na podstawie art. 19 ust.1 ustawy z dnia 3 lipca 2016 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Ekokogeneracja S.A. ("Spółka") informuje, iż Spółka w dniu 14.12.2017 r. otrzymała od osoby obowiązanej i podmiotu obowiązanego zawiadomienie, sporządzone zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 3 lipca 2016 r., którego treść stanowi załączniki do niniejszego raportu.

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Ekokogeneracja SA
ISIN:PLEKGNR00011
NIP:5213511744
EKD: 35,11 wytwarzanie energii elektrycznej
Adres: ul. Nowogrodzka 50 lok 515 00-695 Warszawa
Telefon:+48 22 6227267
www:www.ekokogeneracja.com
Komentarze o spółce Ekokogeneracja
2019-05-22 18-05-34
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649