Raport.

EKO EXPORT SA (17/2018) Podpisanie znaczącej umowy na pozyskiwanie mikrosfer.

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu dzisiejszym została podpisana umowa o rozpoczęciu współpracy z Partnerem zagranicznym działającym od wielu lat w Republice Kazachstanu na pozyskiwanie mikrosfery na początku metodami tradycyjnymi na dwóch dużych Elektrowniach należących do Holdingu Partnera.
Kontakt z Emitentem został nawiązany przez Partnera po wizycie w naszym zakładzie Spółki- córki Eko Sphere KZ w Astanie a następnie po szeregu spotkań z naszymi przedstawicielami doszło do podpisania umowy.
Partner nasz to jedna z największych firm zagranicznych działających w Kazachstanie. Tworzy on Holding energetyczno - przemysłowy i jest między innymi właścicielem kilku Elektrowni i Elektrociepłowni. W ich ocenie energetyka elektryczna w oparciu o zasoby kazachskiego węgla oceniana jest na minimum 50 lat działania. Są zainteresowani wyłącznie długoterminowa współpraca ze znaczącymi firmami zagranicznymi o wysokim poziomie technologicznym.
Współpraca będzie rozwijała się etapami:
1. bieżąca od dnia podpisania umowy, polegająca na tradycyjnym pozyskiwaniu mikrosfery na prawach wyłączności, prowadzeniu badań dotyczących właściwości fizyko- chemicznych oraz możliwych do pozyskania ilości mikrosfer we wszystkich już obecnie posiadanych elektrowniach i elektrociepłowniach, które wchodzą w skład Holdingu, jak i ewentualnie następnych, które w międzyczasie zostaną zakupione;
2. budowa wspólnego zakładu w Wolnej Strefie Ekonomicznej powiązanej z umową strategiczną w zakresie pozyskiwania mikrosfer ze wszystkich zakładów Partnera.
Jeszcze w tym kwartale zapowiedziana jest wizyta delegacji Partnera w Polsce.
Ze względu na bezpieczeństwo biznesowe Emitenta zarówno nazwy elektrowni jak i nazwa Partnera na chwilę obecną nie będą publikowane.
Podpisanie tak ważnej i perspektywicznej dla Spółki umowy, z tak dużym Partnerem, to efekt naszej wieloletniej pracy nad pionierskim sposobem pozyskiwania mikrosfery bezpośrednio z rurociągu elektrowni TEC-2 w Astanie, jak też docenienie naszej pozycji na światowym rynku mikrosfer.
Posiadanie tak dużej ilości zamówień, od tak znaczących, jednych z największych firm na świecie to nie jest przypadek, lecz wynik od lat prowadzonych w Polsce innowacyjnych działań doskonalenia procesów produkcyjnych, nie stosowanego nigdzie na świecie sposobu kontroli jakości oraz dostosowania produktu gotowego do potrzeb i wymagań końcowego odbiorcy mikrosfer.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Eko Export SA
ISIN:PLEKEP000019
NIP:5471865541
EKD: 38.32 odzysk surowców z materiałów segregowanych
Adres: ul. Strażacka 81 43-382 Bielsko-Biała
Telefon:+48 33 8196288
www:www.ekoexport.pl
Kalendarium raportów
2021-09-30Raport półroczny
2021-11-26Raport za III kwartał
Komentarze o spółce EKO EXPORT
2021-09-24 23-09-32
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor